Aktualizace 10.1.2018 - Nové JŘ autobusové linky č. 426

Vážení občané,

lednová změna JŘ požadovaná obcemi Rostoklaty, Břežany II a Tuklaty není ( zatím ) akceptována KUSK. Změnu KUSK připravuje od 3/2018. Společně s obcí Břežany II  a zástupcem ROPIDu jsme připravili změny spojů č. 10 ( odjezd z Rost 7,21 hod ) 12 ( odjezd z Rost 9,53 hod ), 11 ( odjezd z ČB 11,46 hod ) a 13 ( odjezd z ČB 13,51 hod ). Nyní musíme zajistit souhlasy všech dotčených obcí na lince a následně jít hájit naše zájmy na KUSK.

R. Nováková ( 10.1.2018 )

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme podali stížnost na nový JŘ autobusové  linky 426. ROPID neakceptoval naši žádost ze září 2017 o opoždění odjezdu spoje 11, kterým odjíždí po obědě a po vyučování většina dětí.

ROPID změnu jízdního řádu s námi, resp. dotčenými obcemi, neprojednal.

Předmětem naší stížnosti jsou  ranní spoje č. 8 a 10, odpolední spoje 9 a 11. K nápravě by mělo dojít v lednu 2018.

Radka Nováková