Obec Rostoklaty nabízí k pronájmu prostory prodejny

Obec Rostoklaty nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu č.p. 32 v Rostoklatech, a to sklad o výměře 26,4 m2, prodejnu o výměře 38,12 m2 a

WC o výměře 1,5 m2. 

Podmínky pronájmu :

Nájemce musí pronajaté prostory užívat pouze k provozování obchodní činnosti, konkrétně

k prodeji potravin a smíšeného zboží.

Nájemce musí zajistit prodejní dobu min. 5 dní v týdnu 

Nájemné za prostory výše uvedené :  1.500,- Kč / rok + náklady dle skutečně spotřebované elektrické energie dle platného tarifu ČEZ bez nákladů na jističe. Pronajímané prostory mají svůj elektroměr.

Náklady na  likvidaci odpadu, náklady na ev. pojištění, úklid a vytápění pronajatých prostor hradí nájemce.

Mobilní vybavení obchodu není předmětem nájmu – je v majetku nájemce.

Předpokládaný termín pronájmu : od 1.1.2019

Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou

Předmět nájmu je možné po dohodě prohlédnout.

Kontakt pro bližší informace a zájemce : Jiří Mokošín, starosta, mob. 724 179 707, Rostoklaty čp 32

Zájemci mohou podat žádost o pronájem nejpozději do 17.12.2018 do 10,00 hod.

Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje, účel využití +  návrh prodejní doby, ověřenou kopii platného živnostenského listu