Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 3/2019 (o nakládání s odpady)