Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 2/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci