Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci