Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, mobilní buňka - rychlého občerstvení Nová Ves II, parc.č. 51