Pozvánka na Přistoupimské posvícení a oslavy 100 let založení republiky