Přecházíme na nový systém nakládání s odpady – ODPADY SE BUDOU TŘÍDIT PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH

Českou republiku čeká změna v odpadovém hospodářství. Od roku 2024 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů. Zásadně se zvýší  poplatek za likvidaci odpadů. Víme, že komunální odpad z naší obce  obsahuje i recyklovatelné složky ( především papír a plast, ale i sklo a plechovky ).  Pokud  nebudeme řešit  skladbu komunálního odpadu už  nyní,  od roku 2024 budeme muset komunální odpad vozit do spalovny v Mělníku. V současnosti nikdo neumí stanovit náklady na spálení 1 tuny, náklady na dopravu se několikanásobně zvýší. Několikanásobné zvýšení nákladů na likvidaci tuny odpadu  bude znamenat  zvýšení poplatků.

Odpovědní zástupci obcí, a my mezi ně určitě patříme, si plně uvědomují, že je nutné hledat řešení již nyní. Návod na řešení obcím nikdo nedá, ale směr je jasný : přejít na efektivní alternativní systémy, které zajistí zvýšení podílu vytříděného odpadu. Pokud společně docílíme toho, že v komunálním odpadu nebudou recyklovatelné složky, budeme moci tento odpad nadále ukládat na skládku. Se svozovou firmou plánujeme zavést efektivnější systém, a to třídění plastů a papírů z každé  domácnosti. Tento systém je již  v několika obcích zaveden a je prokazatelné, že množství vytříděného plastu a papíru se více než zdvojnásobil.

Princip je jednoduchý: Více tříděného odpadu =  méně směsného odpadu ukládaného na skládku = úspora finančních prostředků vynakládaných na provoz systému nakládání s odpadem.

 

Stručný popis nového systému:

  • Obec zapůjčí zdarma každé domácnosti modrou nádobu na papír a žlutou na plasty. Předpokládáme velikost nádob 240 l , svoz 1 x měsíčně
  • Odeberou se kontejnery na papír a plast ze separačních míst ( zůstanou zvony na kov a sklo a nádoby na olej )

Výhody nového systému:

  • Komfortní třídění přímo z domu. Nestane se Vám, že přijdete k přeplněným kontejnerům
  • Budou třídit i ti, kteří měli separační místo daleko
  • Separačních míst nebudou zneužívat lidé z okolí
  • Omezí se nepořádek u separačních míst
  • Zvýší se podíl vytříděné složky odpadu a tím se zvýší odměna od EKO-KOMu
  • Sníží se produkce komunálního odpadu na minimum
  • V brzké budoucnosti  se nebude rapidně zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu.

Dále uvažujeme, že bychom střídavý svoz  BIO odpadu a komunálního odpadu zavedli  po celý rok. Důvod Vás jistě ihned napadne, maximálně třídit po celý rok. Jsme připraveni problémy jednotlivců v zimním období s množstvím popela řešit individuálně.

Chceme Vám usnadnit přehled svozů, a proto každá domácnost obdrží svozový kalendář na celý rok, kde budou uvedeny vývozy všech druhů odpadů. Svozový kalendář bude zveřejněn také na webových stránkách obce. 

Zahájení nového systému předpokládáme od října 2017, důležitý je termín dodání nádob. Připravujeme na toto téma veřejnou schůzi, která se uskuteční ve středu  13. září 2017 od 18 hod v kulturním domě v Rostoklatech č.p. 27. Samozřejmě jsme Vám k dispozici již nyní a rádi odpovíme na Vaše dotazy.  Jak systém funguje si můžete ověřit  např. v obci  Tatce, Sokolnice u Brna, Nový Malín nebo  ve městě Veltruby, Hradec Králové, Pohořelice , Jirny a mnoha dalších. Systém je zaváděn v Českém Brodě.

Předpokládaný harmonogram :

13.9.2017 - veřejná schůze ( ihned po schůzi budeme popelnice předávat prvním zájemcům oproti podpisu )
od 10/2017 - zahájení svozu z domácnosti ( plast + papír  - 1 x za měsíc ) - Nykos zpracuje návrh svozového kalendáře

PřílohaVelikost
PDF icon separovane_odpady.pdf271.2 KB