Prezentace - rekonstrukce kuchyně a šatny v KD - dotace MAS Pošembeří ( SZIF )