Prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. března 2021 č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vládapodle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 00:00 hodin dne 27. února 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

Stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-nouzoveho-stavu-0314.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-krizovych-opatreni-0315.pdf