Provoz linek PID od 3.4.2020 (423, 426, 435, 491, 659, 660) a linky 426 ve dech 6.-9.4.2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o omezení volného pohybu osob a o vyhlášení nouzového stavu na území ČR dochází k dočasnému omezení provozu vybraných vlaků, a to s platností od 3.4.2020 do odvolání. Toto opatření je realizováno v součinnosti se Středočeským krajem (organizací IDSK), který je spoluobjednatelem těchto vlaků.

Ve Vaší oblasti se jedná o trať 011 Praha – Český Brod – Kolín.

  • v pracovních dnech přechod na celodenní interval 30 min., tzn. zrušení intervalu 15 min. (dočasné zrušení linky S7)
  • omezení provozu po 22. hodině

V reakci na výše uvedené dochází rovněž od 3.4.2020 do odvolání k dočasným úpravám provozu návazných autobusových linek, přičemž v drtivé většině se jedná pouze o posuny spojů, nikoli o jejich rušení.

Konkrétně k jednotlivým měněným linkám ve správě organizace ROPID, resp. mé osoby (pokud se některé z měst/obcí týkají změny ještě jiných linek, předpokládám, že informaci o tom jste obdrželi, či obdržíte od kolegů):

423 – jediný případ redukce spojů, nicméně většina úprav je řešena pouze posunem spojů. Úpravy m.j. umožní dopravci v tomto složitém období nevypravit jeden vůz. Mohou tím sice vznikat zpoždění, ale spoléháme i na lepší průjezdnost přes přejezd v Úvalech, neboť  bude jezdit méně vlaků. Upozorňuji na sloučení dvou posledních spojů do jednoho, a na jeho nezajíždění do Třebohostic.

426 – upravují se návaznosti v Č. Brodě (vychází jich o něco méně) a v Rostoklatech (od Břežan II návaznost první dva spoje, přičemž ty další mají návaznost od Prahy do Nové Vsi II, protože v Č.Brodě nevychází, tak aby se cestující do Nové Vsi II vůbec měli jak dostat domů). Kde to bez většího zásahu bylo možné, jsou návaznosti na S1 místo S7. Cílem bylo nezasahovat do úseku Č. Brod – Pečky.

435 – posun spojů (v každém směru jeden) ráno na příjezd do zast. Č.Brod, Žel.st. na 7:16, aby navazovaly na vlak

491 – posun spojů (dva ve směru Český Brod) ráno, aby v zast. Č.Brod, Žel.st. navazovaly na vlak (oba jsou zajištěny stejným vozem, a ponechání času toho druhého by mohlo znamenat jeho zpožďování a nestíhání vlaku).

659 – posun spojů (jeden ráno kvůli zajištění přípoje na vlak, a jeden odpoledne z oběhových důvodů kvůli posunům spojů linky 660

660 – posun spojů (jede ráno a čtyři odpoledne kvůli zajištění přípoje na vlak)   

Pro snazší orientaci přikládám srovnávací a výlepové jízdní řády a jízdní řád vlaků na trati 011 s proškrtanými dočasně zrušenými spoji.