Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací