Upozornění na nekázeň uživatelů kanalizace

Vážení spoluobčané,

v poslední době jsme zaznamenali problémy na ČOV, které jsou způsobeny nekázní uživatelů, tedy nás občanů. Rozbory odpadní vody ukazují, že kdosi vypouští do kanalizace, co tam nepatří ( s největší pravděpodobností odpad po pálení alkoholu či jiné látky, které nejsou odpadními vodami z domácnosti ).

Věříme, že na základě tohoto Upozornění se dotyční začnou chovat v souladu s Kanalizačním řádem a nadále nebudou způsobovat problémy na ČOV, které personálně i finančně zatěžují obec.

Pozn. Určitou dobu trvá než jsou bakterie na ČOV zničeny, než jsou udělány rozbory a něž je zjištěna příčina, proto časová prodleva od doby pálení.

Radka Nováková