Vandalové opět poškodili herní prvky v Rostoklatech

S lítostí oznamujeme, že herní prvky se opět staly terčem vandalů. Herní prvky jsou provizorně zabezpečeny. V následujících dnech dojde k demontáži "orlího hnízda". Ze způsob poškození se domníváme, že se jedná o úmyslné ohrožení našich dětí.

Vážení spoluobčané, máte-li informace o vandalech, sdělte nám je.

Kontrolujte společně s námi stav herních prvků, děkujeme

Radka Nováková, starostka