Výběrové řízení na obsazení místa investičního referenta odboru rozvoje

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici investičního referenta odboru rozvoje Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména přípravu nebo realizaci jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, provádění technického dozoru stavebníka menších akcí, příprava a zajišťování dokumentace všech stupňů. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava podkladů pro uzavírání smluv a jejich dodatků, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.
Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Evidence projektů a činností ve vnitřních systémech.
Komunikace se členy zastupitelstva a rady města, s občany, úřady a firmami.

Více v příloze

PřílohaVelikost
PDF icon vr_or_investicni_referent.pdf209.11 KB