Výše poplatků na rok 2021 + formulář ohlašovací povinnost

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2021

Poplatek za psa na rok 2021

Výše poplatku stočného pro rok 2021 

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2021
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2021. Výše poplatku zůstává na částce 600 Kč/osobu, která se v obci zdržuje a jejíž činnosti vzniká komunální odpad.  Poplatek bude vybírán od 11. ledna do 1. března 2021.

Nicméně rádi bychom chtěli upozornit naše občany, že byť jsme na rok 2021 poplatek za odpady nezdražili, na rok 2022 se tomu již nevyhneme. Obec dotuje svoz odpadu řádově 40%. To znamená cca 570,-Kč na jednoho poplatníka za rok.
Porovnání cen za svoz a likvidaci odpadu v letošním a nadcházejícím roce:
- svoz odpadu SKO a BIO – dochází k navýšení o 5%, celková cena zahrnuje 19 svozů BIO
- likvidace SKO - aktuálně platíme 1 350,- Kč/t, na rok 2021 bude skládkovné 1 450,- Kč/t – je to bohužel navýšení ze strany skládky
- likvidace BIO – zde bohužel dochází k razantnímu navýšení – obec Radim, která provozuje dotovanou kompostárnu naplnila kapacitu a od léta tohoto roku již navážíme na jiné kompostárny, kde se za jednu tunu platí nedotovaná cena - u BIO tedy dojde k navýšení z 210,- Kč/t na 450,- Kč/t
- cena svozu separovaného odpadu se navyšuje též o 5%, v našem případě to bude dělat ročně 6.681,- Kč bez DPH/rok navíc
- cenu za likvidaci plastů a papíru se mění každý měsíc a informace chodí prostřednictvím e-mailu dle aktuální situace na trhu s druhotnými surovinami
- stejně jako u SKO narůstá cena za likvidaci i u objemného odpadu, který se též vozí na skládku, tj. cena za r. 2021 bude 1600,- Kč bez DPH/t
- ostatní ceny zůstávají stejné jako letos.

Poplatek za psa na rok 2021
Výše poplatku za psa rovněž zůstává beze změny, tj. 100 Kč/jednoho psa v domácnosti, každý další pes á 150 Kč. Poplatek bude vybírán od 11. ledna do 1. března 2021.

Nově se taktéž pozměnil formulář - Ohlašovací povinnost k poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů, na kterém se uvádí počet osob, které odvádějí odpad a evidence počtu kusů a velikosti popelnic, tak aby bylo možné vydat známky, počet psů a číslo čipu psů. Formulář bude součástí přílohy Zvěstovatele a dále je k dispozici ke stažení na stránkách www.rostoklaty.cz v sekci aktuality, nebo lze o formulář zažádat na emailu obec@rostoklaty.cz.

Vyplněný formulář můžete odeslat elektronicky na adresu obec@rostoklaty.cz, či jej vhodit do schránky obecního úřadu. Známky na popelnice v případě elektronické komunikace obdržíte do schránky po odevzdání formuláře a zaplacení poplatku.

Platby za poplatky ze psů a komunálního odpadu preferujeme převodem na účet 112308464/0300, uveďte do poznámky název obce a vaše číslo popisné. (ve tvaru například: Rost. 32, NV 60)

Výše poplatku stočného pro rok 2021
Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2021. Výše poplatku byla zvýšena a to na částku 40 Kč/m3 bez DPH, 44,- Kč s DPH. Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 1400,- Kč bez DPH, 1540,- Kč s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění odpadních vod budou faktury vystaveny v březnu 2021. Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás o této skutečnosti do 28. 2. 2021. Pokud si přejete fakturu zaslat elektronicky, nahlaste tuto skutečnost na email obec@rostoklaty.cz

Platby za stočné lze taktéž uskutečnit převodem na účet 112308464/0300.

PřílohaVelikost
PDF icon ohlasovaci_povinnost_formular_2021.pdf439.74 KB