Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - kostel sv. Martina