Odečty vody od středy 10.listopadu

Od středy 10. listopadu bude probíhat odečet vodoměrů v obci Rostoklaty a od pondělí 15. listopadu odečty v Nové Vsi II. Kdo nebude přítomen osobně, prosíme o zaslání sms se stavem vodoměru na telefon 602 408 006 nebo o umístění cedulky se stavem na viditelné místo.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel. Více informací naleznete v příloze.

Setkání u popelnic 12.11.2021 18h - 20h

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na akci Setkání u popelnic  12. 11. 2021 18:00 – 20:00 do Kulturního domu v Rostoklatech.

Na akci bychom Vám rádi představili novou Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity. 

Jedná se o nový systém výběru poplatků za směsný komunální odpad.
Na místě budete mít možnost vyplnit formulář Ohlašovací povinnosti pro rok 2022 a objednat si kapacitu nádob pro rok 2022.

Poplatky za psa pro rok 2022

Poplatky za psa pro rok 2022

Výše poplatku za psa zůstává beze změny, tj. 100 Kč / jednoho psa v domácnosti, každý další pes á 150 Kč.
Poplatek bude vybírán společně s poplatkem za komunální odpad za první pololetí.Pokud chcete za psa zaplati dříve, tak platby preferujeme převodem na účet 112308464/0300, uveďte do poznámky název obce a vaše číslo popisné. (ve tvaru například: Rost. 32, NV 60)

Výzva uživatelům hrobových míst 2021-2022

Výzva uživatelům hrobových míst 27.10.2021 – 27.10.2022

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Dle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení (dále také jen „předmětná hrobová místa“), že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

Výluka ČD 26.-30.10.2021 a 5.-10.11.2021

Výluka na trati 011


Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve dnech 26. až 30. října a 05. až 10. listopadu 2021 proběhne výluka jedné traťové koleje na trati 011 Kolín – Praha v úseku Český Brod – Úvaly.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:
Ve dnech výluky nebudou vybrané vlaky Os linky PID S1 mezi 8. a 17. hodinou obsluhovat zastávky Rostoklaty a Tuklaty. Zastávky budou obousměrně obslouženy spoji náhradní autobusové dopravy, které budou navazovat na vlaky směr Praha a Poříčany.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS