ČEZ odečty elektroměrů 1. a 2.12.2021

Ve dnech 1. a 2.12.2021 bude prováděn pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pravidelný odečet stavů elektroměru v obou částech obce.

Abychom předešli šíření viru Covid-19, Vás prosíme o samoodečet a následné umístění stavů elektroměru například na plot. Případně lze stav VT a NT zaslat spolu s adresou na telefonní číslo 725 658 508. Telefon přijímá i MMS. Prosím nezapomeňte, že musíte uvést obě hodnoty tzn. vysoký i nízký tarif. U novějších elektroměrů se stav na displeji promítá po chvilce sám. Nicméně, pokud si na samoodečet netroufáte, nebojte se, pracovník u Vás zazvoní a odečet provede sám.

JAK POZNÁM PRACOVNÍKY ČEZ DISTRIBUCE, A. S.?

Každý pracovník ČEZ Distribuce, a. s., je vybaven tvrzeným služebním průkazem, kterým se musí na požádání prokázat (případně si lze totožnost ověřit telefonicky na lince 800 850 860). Používá předepsaný pracovní oděv s označením společnosti, je vybaven ručním terminálem pro sběr dat a k výkonu činnosti využívá soukromé vozidlo. Pokud v naší databázi neevidujeme Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, můžete být naším pracovníkem vyzváni k jejich sdělení. V případě, že se Vaše kontaktní údaje změnily, neváhejte tuto změnu nahlásit. Nikdo z našich pracovníků nepotřebuje vidět faktury ani jiné doklady. Nikdy nepožaduje žádnou platbu ani hotovost. Pokud Vás tedy k takovému jednání jakákoliv osoba vyzve, nejedná se o našeho pracovníka.