Kronika

Jarní výsadbová akce (2021)

Jarní výsadba stromů 

Dne 27.března 2021 v návaznosti na výsadbu stromů a keřů z listopadu 2020 proběhla Jarní výsadba.
Akci opět pořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci s nadací Sázíme stromy a Mysliveckým spolkem Rostoklaty. Cílem bylo vysadit 75 stromů (třešně, jabloně, ořešáky) v lokalitě za ČOV v Nové Vsi II, tedy v katastrálním území obce o rozloze 1 hektaru. Pro veliký zájem jsme museli narychlo naplánovat další lokalitu - doplnění stromořadí podél silničky mezi Novou Vsí II a Rostoklaty o 13 třešní. Celkem tedy 88 plodonosných stromů.

Rostoklaty: 

Podzimní výsadbová akce (2020)

Podzimní výsadba 100 stromů a 209 keřů - video

V sobotu 21. 11. 2020 uspořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a nadací Sázíme stromy velikou výsadbovou akci na obecním pozemku. Na akci se vystřídalo 41 dobrovolníků a podařilo se zasadit 100 stromů, 209 keřů, zatlouct na 300 kůlů, nepočítaně hřebíků a postavit přes 700 metrů oplocenky. Pozemek, kde se výsadba realizovala, se nachází mezi obcemi Štolmíř a Břežany II, stále však na území obce Rostoklaty v katastrálním území Nová Ves II. Výsadbou vznikl nový přírodní krajinný prvek o délce 500 m. Podařilo se tak propojit stávající zeleň podél železnice a biocentrum kolem malého zatopeného lomu, které zde představuje jediný kus zeleně mezi velikými lány intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.

Rostoklaty: 

Vyšla kniha - Kostel sv. Martina v Rostoklatech (2020)

Vyšla kniha - Kostel sv. Martina v Rostoklatech (2020)

Vyšla nová kniha o kostele sv. Martina Kostel sv. Martina v Rostoklatech během generální rekonstrukce v letech 2009–2018 přinesl několik neznámých či zapomenutých skutečností, které přispívají k poznání minulosti a života obyvatel středověkých a novověkých Chrustoklat. U příležitosti obnovy kostela, ale zároveň i na počest vyjednání návratu barokního reliéfu Panny Marie Klatovské do Rostoklat nechala obec zpracovat zbrusu novou knihu Kostel sv. Martina, jíž napsal bývalý kronikář spisovatel Jan Psota z Hradešína. Kniha v podobě průvodce nechává nahlédnout do života patrona sv. Martina z Tours, jeho odkazu a tradic, umělecko- -historického popisu kostela, zaniklého i současného mobiliáře, průběhu generální rekonstrukce, slavnostní konsekraci kardinála a pražského arcibiskupa Dominika Duky 11. listopadu 2018 až po kulturní využití kostela ve 21. století. Knihu o 56 stranách sázela grafička Markéta Holá Mišková v Doubravčicích a tisk zajistil Ing. Jan Brajer v Tiskárně Úvaly. Publikace se určitě stane vítaným titulem knihoven rostoklatsko-novoveských domácností, ale zároveň obec získává kvalitně zpracovaný upomínkový předmět, který bude moci nabízet místním čtenářům, rodákům a milovníkům kvalitní literatury, ale i turistům a návštěvníkům, kteří se zájmem navštíví obec a kostel sv. Martina v Rostoklatech. (Jan Psota)

Knihu si můžete již nyní pořídit na Obecním úřadě za 99 Kč.

Rostoklaty: 

Vítání občánků (2019)

Ve středu 12. 6. 2019 proběhlo již tradiční Vítání občánků.

Akci uspořádaly zastupitelky Blanka Apltauerová, Eva Albrechtová a Markéta Reichová. Nově jsme přívítaly dvě holčičky  a tři chlapce.

Rostoklaty: 

Slavnostní konsekrace kostela kardinálem Dominikem Dukou (2018)

Slavnostní konsekrace kostela kardinálem Dominikem Dukou

V neděli 11. listopadu 2018 se na svátek sv. Martina uskutečnilo slavnostní otevření kostela sv. Martina v Rostoklatech veřejnosti. Po odbití 12 hodiny přivítala návštěvníky v zaplněném prostoru kostela starostka obce Rostoklaty a koordinátorka projektu obnovy Radka Nováková úvodním proslovem, v němž shrnula desetiletí realizací oprav a poděkovala všem spolupracovníkům, kteří se na opravách podíleli. Následovalo slovo restaurátora Mgr. Jana Chejna, který si připravil obzvlášť zajímavé příspěvky z průběhu odkrývání fresek tančících kostlivců i dětského koutku v podkruchtí, kde si děti během mše v 18. století malovaly hrudkami po zdi (malbou zakrytá selka na koni s vyvinutým poprsím).

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika