Kronika

Revitalizace rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II (2020)

Revitalizace rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II

Dne 10. 2. 2020 proběhlo předání staveniště na akci „revitalizace Rybníků v Rostoklatech a Nové Vsi II. Samotné práce započaly ve středu 26. 2. 2020 a dle Smlouvy o dílo by mělo být vše dokončeno do 31. 5. 2020. Práce byly zahájeny na rybníku v Nové Vsi II.
Rostoklatský návesní rybník je napájen vodou z podzemních pramenů. Odtok vody z rybníka je částečně zatrubněný a zaúsťuje do Týnického potoka. Revitalizací bude zejména odstranění sedimentu, oprava zdí (spárování) a kompletní rekonstrukce výpustného objektu. Důvodem rekonstrukce zdí a opravy funkčního objektu rybníka je zajištění plné provozuschopnosti a zabránění dalších deformací.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika