Kanalizace

Upozornění pro návštěvy

Vážení spoluobčané, nastává příjemný čas svátků a s tím spojených návštěv. Bohužel také nastává vyšší poruchovost čerpadel. Bylo by vhodné poučit návštěvy, aby nevhazovali zejména dětské pleny, dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, textilie, tkaniny apod.

Stočné v roce 2020

ZO odsouhlasilo stočné pro rok 2020, cena zůstává beze změny, tj. 35 Kč bez DPH / m3. Spotřeba je nadále určována dle Směrných čísel, tj. 35 m3 / os / rok.

Cena stočného na osobu za rok činí 1.225 ,- Kč bez DPH ( 1.409,- Kč s DPH )

Stočné 2018

ZO odsouhlasilo stočné pro rok 2018, cena zůstává beze změny, tj. 35 Kč bez DPH / m3. Spotřeba je nadále určována dle Směrných čísel, tj. 35 m3 / os / rok.

Cena stočného na osobu za rok činí 1.225 ,- Kč bez DPH ( 1.409,- Kč s DPH )

Smlouva o odvádění odpadních vod + Dodatek č. 1

Obec Rostoklaty, majitel a provozovatel nabízí všem odběratelům uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod, kde se obec zaváže uhradit náklady na opravu zaviněnou odběratelem a odběratel se zaváže k úhradě pokuty. Uzavření dodatku nezvyšuje žádným způsobem náklady odběratele.  Uzavření Dodatku je dobrovolné, ti, kteří neuzavřou dodatek budou, v případě poruchy jimi zaviněné, nadále hradit náklady na opravu ve výši 100 %.

Stočné 2016

ZO odsouhlasilo stočné pro rok 2016, cena zůstává beze změny, tj. 35 Kč bez DPH / m3. Spotřeba je nadále určována dle Směrných čísel, tj. 35 m3 / os / rok.

Cena stočného na osobu za rok činí 1.225 ,- Kč bez DPH ( 1.409,- Kč s DPH )

Stránky