Kanalizace

Postup prací při výstavbě

Postup při výstavbě : Souběžně s níže uvedeným běží výstavba ČOV

1. položení hlavního řadu

2. ověření umístění čerpací šachty ( ČŠ ) u nemovitosti

3. výroba ČŠ

4. složení ČŠ u nemovitosti ( ev. na dočasném uložišti v obci )

5. návštěva stavbyvedoucího a sjednání termínu výkopu přípojky

6. umístění ČŠ

7.  elektrický přívod - zajistí a hradí majitel nemovitosti

8. osazení technologie ČŠ

9. kolaudace kanalizace, spuštění ČOV do zkušebního provozu

Stránky