Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.05.23 - 16.05.23 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce VaK Beroun a.s.
24.04.23 - 25.05.23 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2023 Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.23 - 05.05.23 Rozhodnutí prodloužení kanalizačního řadu Nová Ves II MěÚ Český Brod
18.04.23 - 04.05.23 Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MěÚ Český Brod
18.04.23 - 03.05.23 Oznámení o projednávání rozšíření a doplnění původního zadání územního plánu MěÚ Český Brod
30.03.23 - 30.04.23 NY-KO - Závěrečný účet za rok 2022 Svazek obcí NY-KO
22.03.23 - 05.04.23 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
20.03.23 - 03.04.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení - Prodloužení kanalizačního řadu MěÚ Český Brod
15.03.23 - 29.03.23 Veřejná vyhláška č.j. 1008361/23/2111-0540-200817 Finanční úřad pro Středočeský kraj
10.03.23 - 27.03.23 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 OÚ Rostoklaty
27.02.23 - 13.03.23 Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba) Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
22.02.23 - 23.05.23 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 Krajská hygienická stanice
22.02.23 - 08.03.23 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
21.02.23 - 10.03.23 Pozvánka HS Rostoklaty Nová Ves II na valnou hromadu HS Rostoklaty, Nová Ves II, Štolmíř
17.02.23 - 03.03.23 Návrh závěrečného účtu NY-KO 2022 Svazek obcí NY-KO
13.02.23 - 28.02.23 Pozvánka HS Tismice I. Valná hromada Honební společenstvo Tismice I.
30.01.23 - 13.02.23 Výsledky II. kolo Volba prezidenta ČR 2023 OÚ Rostoklaty
18.01.23 - 01.02.23 Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku. II.kolo OÚ Rostoklaty
17.01.23 - 31.01.23 Vysledky I. kolo Volba prezidenta ČR 2023 OÚ Rostoklaty
16.01.23 - 29.01.23 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II.kolo OÚ Rostoklaty
11.01.23 - 25.01.23 Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly Ministerstvo vnitra České Republiky
04.01.23 - 28.01.23 Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku. OÚ Rostoklaty
02.01.23 - 16.01.23 Volba prezidenta 2023 - hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště dne 11.01.2023 (a v případě druhého kola voleb dne 25.01.2023). OÚ Rostoklaty
29.12.22 - 15.01.23 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta OÚ Rostoklaty
15.12.22 - 29.12.22 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (volba prezidenta 2023) OÚ Rostoklaty

Stránky