Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
28.05.24 - 11.06.24 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
23.05.24 - 09.06.24 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU OÚ Rostoklaty
16.05.24 - 24.05.24 Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení OÚ Rostoklaty
13.05.24 - 17.05.24 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise OÚ Rostoklaty
30.04.24 - 31.05.24 Daň z nemovitých věcí na rok 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.04.24 - 30.05.24 Celkové porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2023 Vodovody a kanalizace Beroun
22.04.24 - 06.05.24 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Rostoklaty
12.04.24 - 15.05.24 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 Finanční úřad pro Středočeský kraj
10.04.24 - 29.04.24 Návrh závěrečného účtu obce 2023 OÚ Rostoklaty
06.03.24 - 20.03.24 OOP - místní úprava provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II (pozor děti) MěÚ Český Brod
06.03.24 - 20.03.24 OOP - místní úprava provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II MěÚ Český Brod
05.02.24 - 02.04.24 Svazek obcí NY-KO Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 Svazek obcí NY-KO
02.01.24 - 16.01.24 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.12.23 - 02.01.24 OOP - vlk obecný (Canis lupus) Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
19.12.23 - 02.01.24 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Rostoklaty
18.12.23 - 29.12.23 NY-KO Rozpočet 2024 Svazek obcí NY-KO
18.12.23 - 01.01.24 OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1131 v k. ú. Nová Ves II MěÚ Český Brod
11.12.23 - 06.01.24 Záměr č. 1/2023 Obec Rostoklaty
08.12.23 - 22.12.23 Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů druhů vydra říční (Lutra lutra) a tchoř stepní (Mustela eversmanii) – monitoring populací – rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku ze psů OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 18.12.23 Návrh rozpočtu obce Rostoklaty na rok 2024 OÚ Rostoklaty
29.11.23 - 20.12.23 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024 Krajský úřad Středočeského kraje - DOP
29.11.23 - 13.12.23 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, kterou se vydává požární řád obce OÚ Rostoklaty

Stránky