Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
02.12.21 - 16.12.21 Opatření obecné povahy Ředitelství silnic a dálnic ČR
01.12.21 - 15.12.21 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2024 OÚ Rostoklaty
30.11.21 - 15.12.21 Záměr č. 8/2021 OÚ Rostoklaty
30.11.21 - 15.12.21 Záměr č. 9/2021 OÚ Rostoklaty
30.11.21 - 14.12.21 Návrh rozpočtu obce pro rok 2022 OÚ Rostoklaty
26.11.21 - 10.12.21 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO 2022 Svazek obcí NY-KO
26.11.21 - 10.12.21 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO 2023-2024 Svazek obcí NY-KO
27.10.21 - 10.11.21 Výzva uživatelům hrobových míst 2021-2022 OÚ Rostoklaty
26.10.21 - 10.11.21 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OÚ Rostoklaty
26.10.21 - 09.11.21 Opatření obecné povahy - omezení údržby komunikací v zimním období MěÚ Český Brod
15.10.21 - 29.10.21 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů OÚ Rostoklaty
23.09.21 - 07.10.21 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Český Brod
13.09.21 - 27.09.21 Záměr č. 7/2021 Obec Rostoklaty
10.09.21 - 25.09.21 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Český Brod
03.09.21 - 17.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
30.08.21 - 30.09.21 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 OÚ Rostoklaty
23.08.21 - 21.09.21 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast je povinná, o termínech školení OÚ Rostoklaty
23.08.21 - 13.09.21 Svolání prvního zasedání okrskové komise OÚ Rostoklaty
23.08.21 - 09.10.21 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků OÚ Rostoklaty
13.07.21 - 27.07.21 Záměr č. 6/2021 Obec Rostoklaty
29.06.21 - 13.07.21 Záměr č. 4/2021 Obec Rostoklaty
29.06.21 - 13.07.21 Záměr č. 5/2021 Obec Rostoklaty
29.06.21 - 13.07.21 Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 1/2021 Obec Rostoklaty
14.06.21 - 05.07.21 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu MěÚ Český Brod
01.06.21 - 15.06.21 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy č. 1/2021 územní opatření o stavební uzávěře Obec Rostoklaty

Stránky