Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.09.23 - 24.09.23 ROZHODNUTÍ omezení obecného užívání uzavírkou - Tuklaty Akátová MěÚ Český Brod
04.09.23 - 24.09.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tuklaty MěÚ Český Brod
23.08.23 - 24.09.23 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE - Tuklaty Akátová MěÚ Český Brod
10.08.23 - 18.08.23 OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
09.08.23 - 17.08.23 Oznámení zahájení výkopových prací Obec Rostoklaty
02.08.23 - 16.08.23 Oznámení zahájení územního řízení - III/24513 Rostoklaty, most ev.č. 24513-1 Rostoklaty MěÚ Český Brod
02.08.23 - 16.08.23 Zápis 10. zasedání ZO Rostoklaty ze dne 31.7.2023 OÚ Rostoklaty
17.07.23 - 25.08.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
26.06.23 - 17.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
23.06.23 - 12.07.23 Rozhodnutí omezení obecného užívání uzavírkou MěÚ Český Brod
20.06.23 - 10.08.23 Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Tuklaty Obec Tuklaty
20.06.23 - 11.07.23 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod
16.06.23 - 05.08.23 Oznámení o zahájení výkopových prací - prodl.kanalizačního řadu Nová Ves II Obec Rostoklaty
12.06.23 - 26.06.23 Oznámení o zahájení řízení o uzavírce MěÚ Český Brod
02.05.23 - 16.05.23 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce VaK Beroun a.s.
24.04.23 - 25.05.23 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2023 Finanční úřad pro Středočeský kraj
21.04.23 - 05.05.23 Rozhodnutí prodloužení kanalizačního řadu Nová Ves II MěÚ Český Brod
18.04.23 - 04.05.23 Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MěÚ Český Brod
18.04.23 - 03.05.23 Oznámení o projednávání rozšíření a doplnění původního zadání územního plánu MěÚ Český Brod
30.03.23 - 30.04.23 NY-KO - Závěrečný účet za rok 2022 Svazek obcí NY-KO
22.03.23 - 05.04.23 Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP
20.03.23 - 03.04.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení - Prodloužení kanalizačního řadu MěÚ Český Brod
15.03.23 - 29.03.23 Veřejná vyhláška č.j. 1008361/23/2111-0540-200817 Finanční úřad pro Středočeský kraj
10.03.23 - 27.03.23 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 OÚ Rostoklaty
27.02.23 - 13.03.23 Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba) Krajský úřad Středočeského kraje - OŽP

Stránky