Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.06.18 - 10.07.18 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/12 KUSK
22.06.18 - 09.07.18 Dopravní značení sil.č.III/1131, III/1134,II/113 uzavírka Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.06.18 - 09.07.18 Uzavírka sil.č. III/1131 Nová Ves II MěÚ Český Brod
14.06.18 - 30.06.18 Oznámení o výkonu topografických prací -Zeměměřický úřad MěÚ Český Brod
29.05.18 - 31.10.18 Volby do zastupitelstva obcí v roce 2018 OÚ Rostoklaty
16.05.18 - 31.08.18 Opatření obecné povahy_Dočasné omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod
10.05.18 - 28.05.18 Stanovení d.z. sil.č. III/24513 chodníky Rostoklaty MěÚ Český Brod
07.05.18 - 30.06.18 VODOS - kalkulace ceny VODOS Kolín
27.04.18 - 28.05.18 FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2018 FÚ pro Středočeský kraj
21.04.18 - 16.05.19 Svazek obcí NY-KO - Závěrečný účet 2017 Svazek obcí NY-KO
13.04.18 - 11.05.18 Veřejná vyhláška - Finanční úřad FÚ Středočeský kraj
06.04.18 - 26.04.18 Záměr č. 3/2018 OÚ Rostoklaty
05.04.18 - 25.05.18 Záměr č. 2/2018 OÚ Rostoklaty
03.04.18 - 02.05.18 UZSVM - Oznámení o výběrovém řízení UZSVM Kolín
27.03.18 - 23.04.18 Záměr č.1/2018 OÚ Rostoklaty
02.03.18 - 26.03.18 Návrh Závěrečného účtu 2017 OÚ Rostoklaty
26.02.18 - 23.03.18 Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazek obcí NY-KO
19.01.18 - 26.01.18 Volba prezidenta ČR - II.kolo OÚ Rostoklaty
15.01.18 - 29.01.18 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Rostoklaty OÚ Rostoklaty
10.01.18 - 26.01.18 KUSK - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na silnicícj I.tř. KUSK
02.01.18 - 16.01.18 NY-KO schválený rozpočet a rozpočtový výhled NY-KO
02.01.18 - 18.01.18 Usnesení - odročení dražby Exekutorský úřad 021, Praha 8
19.12.17 - 31.12.18 VODOS - cena vodného na 2018 VODOS KOlín
08.12.17 - 10.01.18 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Jeseník
07.12.17 - 23.12.17 Uzavírka silnice III/24513 v Rostoklatech Mě Ú Český Brod

Stránky