Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.04.17 - 08.05.17 Výběrové řízení na pracovní pozici Město Český Brod Město Český Brod
18.04.17 - 05.05.17 Rozhodnutí - uzavírka silnice III/10163 MěÚ Český Brod
10.04.17 - 28.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava MěÚ český Brod
06.04.17 - 24.04.17 Oznámení o zahájení stavebního řízení - „Chodníky Rostoklaty-2etapa“ Mě Ú Český Brod
04.04.17 - 24.04.17 Záměr č. 8/2017 OÚ Rostoklaty
04.04.17 - 24.04.17 KUSK - Rozhodnutí - povolení výjimky KUSK
03.04.17 - 24.04.17 Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 Obec Rostoklaty
23.03.17 - 10.04.17 Rozhodnutí - uzavírka silnice č. III/1136 Mě Ú Český Brod
21.03.17 - 04.04.17 Oznámení veřejnou vyhláškou MÚ Český Brod
10.03.17 - 24.03.17 Oznámení o zahájení ÚR - Chodníky Rostoklaty 3.etapa MěÚ Český Brod
10.03.17 - 24.03.17 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.tř Krajský úřad Středočeského kraje
08.03.17 - 24.03.17 Záměr č. 7/2017 Obec Rostoklaty
27.02.17 - 15.03.17 Záměr č. 3/2017 Obec Rostoklaty
27.02.17 - 15.03.17 Záměr č. 4/2017 Obec Rostoklaty
27.02.17 - 15.03.17 Záměr č. 5/2017 Obec Rostoklaty
27.02.17 - 15.03.17 Záměr č. 6/2017 Obec Rostoklaty
22.02.17 - 08.03.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č.III/10163 MěÚ Český Brod
22.02.17 - 08.03.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - objízdná trasa MěÚ Český Brod
22.02.17 - 08.03.17 UZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob UZSVM
22.02.17 - 08.03.17 Ministerstvo životního prostředí - Vyhláška s opatřením MŽP
22.02.17 - 16.09.17 Setkání rodáků obce Liblice OÚ Rostoklaty
31.01.17 - 14.02.17 Výroční zpráva 2016 Obec Rostoklaty
20.01.17 - 05.02.17 Záměr č. 2/2017 OÚ Rostoklaty
16.01.17 - 31.05.17 Informace Finanční správy MF ČR
12.01.17 - 28.01.17 Záměr č. 1/2017 Obec Rostoklaty

Stránky