Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
11.10.17 - 27.10.17 Záměr č. 9/2017 Obec Rostoklaty
11.10.17 - 27.10.17 Posudek o vlivech záměru I/12 Běchovice - Úvaly na životní prostředí MŽP
11.10.17 - 27.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - omezení zimní údržby Mě Ú Český Brod
05.10.17 - 23.10.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod
05.10.17 - 23.10.17 Oznámení o zahájení - veřejný vodovod obce Tismice a Limuzy MěÚ Český Brod
05.10.17 - 23.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava MěÚ Český Brod
04.10.17 - 20.10.17 Rozhodnutí - SP Chodníky Rostoklaty-3.etapa Mě Ú Český Brod
25.09.17 - 13.10.17 Veřejná vyhláška KUSK KUSK
25.09.17 - 23.10.17 UZSVM - Agenda nedostatečně určených zapsaných osob UZSVM
25.09.17 - 09.10.17 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření SVS
25.09.17 - 30.11.17 ČEZ - Upozornění k odstranění a oklešnění stromoví ČEZ
25.09.17 - 11.10.17 Oznámení o zahájení řízení „Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty“ MěÚ Český Brod
25.09.17 - 11.10.17 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství MZ Praha
19.09.17 - 05.10.17 Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy NV II MěÚ Český Brod
04.09.17 - 21.10.17 Dokumenty - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamantu ČR OÚ Rostoklaty
04.09.17 - 30.10.17 Veřejná vyhláška - Územní plán Tuklaty OÚ Tuklaty
29.08.17 - 18.09.17 Oznámení zahájené SŘ - Chodníky Rostoklaty - 3.etapa MěÚ Český brod
20.06.17 - 07.07.17 Stavební povolení - Chodníky Rostoklaty - 2.etapa MěÚ Český Brod
18.05.17 - 30.09.17 Výzva k omezení odběrů vody z vodovodu MěÚ Český Brod
15.05.17 - 01.06.17 MŽP - Posuzování vlivů na ŽP MŽP
03.05.17 - 05.06.17 Rostoklaty - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné Obec Rostoklaty
03.05.17 - 05.06.17 VODOS - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné VODOS Kolín
28.04.17 - 29.05.17 Veřejná vyhláška FÚ pro STředočeský kraj FÚ pro Středočeský kraj
28.04.17 - 15.05.17 Rozhodnutí - Územní rozhodutí MÚ Český Brod
27.04.17 - 15.05.17 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO Svazek obcí NY-KO

Stránky