Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
26.09.18 - 15.10.18 Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty Obec Rostoklaty
17.08.18 - 27.08.18 Pozvánka na zasedání ZO 27.8.2018 OÚ Rostoklaty
16.08.18 - 15.09.18 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/12 Úvaly – KUSK
03.08.18 - 13.09.18 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Praha 10
27.07.18 - 17.08.18 Záměr č. 4/2018 OÚ Rostoklaty
12.07.18 - 31.08.18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období MěÚ Český Brod
04.07.18 - 31.12.18 Rostoklaty - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné OÚ Rostoklaty
04.07.18 - 23.08.18 KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 KHS Středočeského kraje
22.06.18 - 09.07.18 Uzavírka sil.č. III/1131 Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.06.18 - 09.07.18 Dopravní značení sil.č.III/1131, III/1134,II/113 uzavírka Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.06.18 - 10.07.18 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/12 KUSK
14.06.18 - 30.06.18 Oznámení o výkonu topografických prací -Zeměměřický úřad MěÚ Český Brod
29.05.18 - 31.10.18 Volby do zastupitelstva obcí v roce 2018 OÚ Rostoklaty
16.05.18 - 31.08.18 Opatření obecné povahy_Dočasné omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod
10.05.18 - 28.05.18 Stanovení d.z. sil.č. III/24513 chodníky Rostoklaty MěÚ Český Brod
07.05.18 - 30.06.18 VODOS - kalkulace ceny VODOS Kolín
27.04.18 - 28.05.18 FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2018 FÚ pro Středočeský kraj
13.04.18 - 11.05.18 Veřejná vyhláška - Finanční úřad FÚ Středočeský kraj
06.04.18 - 26.04.18 Záměr č. 3/2018 OÚ Rostoklaty
05.04.18 - 25.05.18 Záměr č. 2/2018 OÚ Rostoklaty
03.04.18 - 02.05.18 UZSVM - Oznámení o výběrovém řízení UZSVM Kolín
27.03.18 - 23.04.18 Záměr č.1/2018 OÚ Rostoklaty
02.03.18 - 26.03.18 Návrh Závěrečného účtu 2017 OÚ Rostoklaty
26.02.18 - 23.03.18 Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazek obcí NY-KO
19.01.18 - 26.01.18 Volba prezidenta ČR - II.kolo OÚ Rostoklaty

Stránky