Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.11.18 - 17.12.18 Záměr č. 6/2018 Obec Rostoklaty
27.11.18 - 17.12.18 Záměr č. 5/2018 Obec Rostoklaty
14.11.18 - 30.11.18 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO OÚ Rostoklaty
19.10.18 - 27.12.18 Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Tismice Městský úřad Český Brod
15.10.18 - 02.11.18 Rozhodnutí "I/12 Úvaly - Kolín 2+1" Krajský úřad Středočeského kraje
08.10.18 - 22.10.18 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce OÚ Rostoklaty
05.10.18 - 22.10.18 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad SPÚ Kutná Hora
05.10.18 - 26.11.18 Oznámení o změně č. 1 územního plánu Města Český Brod Město Český brod
05.10.18 - 22.10.18 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu Mě Ú Český Brod
03.10.18 - 31.10.18 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob UZSVM
26.09.18 - 15.10.18 Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty Obec Rostoklaty
26.09.18 - 15.10.18 Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty Obec Rostoklaty
17.08.18 - 27.08.18 Pozvánka na zasedání ZO 27.8.2018 OÚ Rostoklaty
16.08.18 - 15.09.18 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/12 Úvaly – KUSK
03.08.18 - 13.09.18 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Praha 10
27.07.18 - 17.08.18 Záměr č. 4/2018 OÚ Rostoklaty
12.07.18 - 31.08.18 Zpráva o uplatňování Územního plánu Tuklaty v uplynulém období MěÚ Český Brod
04.07.18 - 23.08.18 KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 KHS Středočeského kraje
04.07.18 - 31.12.18 Rostoklaty - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné OÚ Rostoklaty
22.06.18 - 09.07.18 Uzavírka sil.č. III/1131 Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.06.18 - 09.07.18 Dopravní značení sil.č.III/1131, III/1134,II/113 uzavírka Nová Ves II MěÚ Český Brod
22.06.18 - 10.07.18 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/12 KUSK
14.06.18 - 30.06.18 Oznámení o výkonu topografických prací -Zeměměřický úřad MěÚ Český Brod
29.05.18 - 31.10.18 Volby do zastupitelstva obcí v roce 2018 OÚ Rostoklaty
16.05.18 - 31.08.18 Opatření obecné povahy_Dočasné omezení užívání pitné vody MěÚ Český Brod

Stránky