Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum – rozhodnutí