Přecházíme na nový systém nakládání s odpady – ODPADY SE BUDOU TŘÍDIT PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH

Českou republiku čeká změna v odpadovém hospodářství. Od roku 2024 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů. Zásadně se zvýší  poplatek za likvidaci odpadů. Víme, že komunální odpad z naší obce  obsahuje i recyklovatelné složky ( především papír a plast, ale i sklo a plechovky ).  Pokud  nebudeme řešit  skladbu komunálního odpadu už  nyní,  od roku 2024 budeme muset komunální odpad vozit do spalovny v Mělníku. V současnosti nikdo neumí stanovit náklady na spálení 1 tuny, náklady na dopravu se několikanásobně zvýší.

Oznámení obecního úřadu Rostoklaty

Oznámení obecního úřadu Rostoklaty

V době od 1.7. do 31.8.2017 budou upraveny úřední hodiny:

pondělí : 8 – 13 hod a 17 – 19 hod

středa : 8 – 13 hod

Ostatní pracovní dny zůstávají beze změny, tj. 8 – 13 hod.

Pátek 7.7.217 bude OÚ uzavřen.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel.: 321 672 721, email : obec@rostoklaty.cz nebo na mob. 724 179 707.

Informace - prodej nádob NYKOS

Prodej popelnic od společnosti NYKOS

postup:

  • Občan si na CALL CENTRU NYKOSu, tel.: 702 208 250 objedná nádobu s odvozem domů,
  • Řidič doručí v domluvený den nádobu společně s fakturou
  • Občan zaplatí fakturu za nádobu převodem na účet, variabilní symbol je číslo faktury

Druhá varianta je, že si občan pro nádobu přijede rovnou do NYKOSu, Ždánice 71 – zde je možnost zaplatit za popelnici i hotově, vhodné je dopředu zavolat a ověřit si dostupnost nádoby.

 

Svoz BIO odpadu

První svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne dne 11.4.2017.

Svoz BIO odpadu -  lichý týden

Svoz komunálního odpadu - sudý týden

S přátelským pozdravem

NYKOS a.s.

Plán výstavby váhy ZZN v NV II

Zástupci ZZN předkládají návrh na vybudování silniční váhy v prostoru podél haly hnojiv v Nové Vsi II. V září 2015 proběhla za účasti ředitele ZZN schůzka s občany NV II. K navýšení počtu nákladních vozidel by nemělo dojít. Vyskladnění bude probíhat od února do května, naskladnění během září a října. Vydání stavebního povolení předchází směna pozemků, obec získá pozemek okolo obecní budovy čp 26. Směna pozemků podléhá souhlasu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Místo pro tříděný odpad bude na náklady ZZN přemístěn k č.p. 26. Podrobný plánek úprav viz.příloha.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS