Novinky PID

Nové vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

  • Obnovení plného provozu příměstských a regionálních autobusů PID v říjnu 2021
  • Na sdíleném kole s Lítačkou zdarma až čtyřikrát denně na 15 minut
  • Nová linka 235 do Psychiatrické nemocnice Bohnice od 6. listopadu 2021
  • CityElefanty brzy ohlásí: Wi-Fi pokryto
  • Integrace Mladoboleslavska do PID od 12. 12. 2021

Více v letáku

Výběrové řízení na pozici hlavní účetní finančního odboru Městského úřadu Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní účetní finančního odboru Městského úřadu Český Brod. Agenda obsahuje zejména komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu. Činnosti jsou zařazeny dle nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb. pod kódem 1.02.03.

Novinky PID

Informační zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky: Trvalé změny PID od 13. září 2021

Prodloužení linek 4 a 22 od 16. září 2021
Nádraží Zahradní Město se otevře 24. září 2021
Autobusový den PID v Letňanech a na Klíčově 25. září 2021
Nejčastější aktuální dotazy k jízdnému
Jak cestovat PID bez komplikací?
Terminál Černý Most získá nový informační systém a ještě letos projde opravou

Výběrové řízení na obsazení místa investičního referenta odboru rozvoje

Výběrové řízení na obsazení místa investičního referenta odboru rozvoje

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici investičního referenta odboru rozvoje Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména přípravu nebo realizaci jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, provádění technického dozoru stavebníka menších akcí, příprava a zajišťování dokumentace všech stupňů. Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava podkladů pro uzavírání smluv a jejich dodatků, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.

Jednostoleté výročí mučednické smrti naší první světice

Římskokatolická farnost českobrodská si vás dovoluje pozvati na výstavu, kterou tisíci a jednostoleté výročí mučednické smrti naší první světice by ráda připomněla a jež by ku kratochvíli i poučení sloužit měla.

Událost tato počínati se bude 6. záříjového dne léta Páně 2021 a trvání její takměř jednoho měsíce dosáhne. V tento čas ji uhlídáte na ochozu našeho kostela svatému  Gothardovi zasvěceného. Veselice k zahájení jest ustanovena na úterý 7. září o páté hodině odpolední.

R.D. Martin Sklenář
farář Římskokatolické farnosti Český Brod

Upozornění na osvobození uplatnění z daně z nemovitých věcí

Finančního úřadu pro Středočeský kraj upozorňuje že od 1. 1. 2020 s účinností zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 364/2019 Sb.“), došlo k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Konkrétně uplatnění osvobození od daně dle § 4 odst.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS