Nařízení KHS Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání nařizuje pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Celé znění nařízení KHS v příloze.

Revize komínů říjen 2020

Na termín 9. - 11. 10. 2020, tedy pátek, sobotu a neděli, je do naší obce objednán kominík pan Vašíček. Zájemci o provedení revize spalinových cest, kontaktujte starostu na tel. 724 179 707 nebo se přihlaste v kanceláři OÚ ( 321 672 721). Společně vybereme den a čas návštěvy kominíka ve Vaší nemovitosti. Cena revize je 500 Kč za jedno číslo popisné.

Přihlaste se nejpozději do 2.10. 2020, děkujeme

Římskokatolická farnost Český Brod

Celé září probíhá výstava ke sv. Václavovi, kterou jsme připravili v ochozu kostela sv. Gotharda. Na výstavě seznamujeme návštěvníky s příběhem o sv. Václavovi, s jeho místem v českých dějinách, s katedrálou, ve které je sv. Václav pochován i s místním prostředím a kostely, které nesou zasvěcení tohoto světce. Výstava je určena především pro skupiny, které rád provedu (nutná předchozí telefonní či mailová domluva - viz plakátek).

Oslava železnice u příležitosti 175. výročí - 12.9.2020

Dovoluji si vás jménem Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí oficiálně přizvat ke společné účasti na vzpomínkové Oslavě železnice u příležitosti 175. výročí od zahájení provozu na železnici Praha - Olomouc, která se uskuteční v sobotu 12. září 2020 na nádraží v Úvalech. Klub společně s Českými drahami, národním dopravcem domluvil příjezd a zastavení historického parního vlaku taženého parní lokomotivou Šlechtična na nádraží v Úvalech, který bychom rádi společně přivítali.

Odstávka elektrické energie 27.8.2020

27.08.2020 (07:30 - 19:30) - plánovaná odstávka č. 110060723823

Rostoklaty - Rostoklaty, okres Kolín

Rostoklaty

7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 54, 58, 66, 67, 72, 76, 77, 78, 89, 91, 95, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 152, 154, 156, 157, 166, parc. č. 46/7, parc. č. 47/15, parc. č. 59/4, parc. č. 60/2, parc. č. 62/7, parc. č. 406/60, parc. č. 406/61, parc. č. 406/62, parc. č. 406/63, parc. č. 406/66, parc. č. 406/72, parc. č. 406/74, parc. č. 406/77, parc. č. 406/82, parc. č. 406/85, parc. č. 406/86, parc. č. 406/87, parc. č. 406/88, parc. č. 637, parc. č. 650/3, parc. č. 650/5, parc. č. 650/8, parc. č. 650/9, parc. č. 650/10, parc. č. 650/11, parc. č. 650/12, parc. č. 650/15, U křížku 139, U Křížku 161, V Loučkách parc. č. 650/4, V Polích 138

Odstávka elektrické energie 19.8.2020

19.08.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060723744

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Rostoklaty - Rostoklaty, okres Kolín

Rostoklaty

7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 54, 58, 66, 67, 72, 76, 77, 78, 89, 91, 95, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 142, 152, 156, parc. č. 46/7, parc. č. 47/15, parc. č. 59/4, parc. č. 60/2, parc. č. 62/7, parc. č. 637

Opatření obecné povahy - užívání pitné vody - PRODLOUŽENÍ

Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dle ustanovení § 27 zákona
č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)
p r o d l u ž u j e       do 31.10.2020
podle ustanovení § 15 odst. 4 ) a 5) zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu.

Užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je pouze pro osobní potřebu. Pitná voda z vodovodu je zakázána používat na zálivku zeleně,
napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod.

Opatření obecné povahy platí od 1.8.2020 do 31.10.2020.

Úprava linek PID od 27.7.-29.8.2020

V termínu od pondělí 27. července 2020 do soboty 29. srpna 2020 dojde ke stavební úpravě přechodu pro chodce v Českém Brodě ulici Jana Kouly, která bude mít vliv na provoz linek PID 422, 426, 435, 491, 659, 660 a 662

Linky   422, 659 a 660   budou ve směru Český Brod,Žel.st. vedeny přes Místí část Liblice do zastávky Český Brod,Žel.st. mimo zastávku „Český Brod, Jana Kouly“. Důvodem této objízdné trasy je nemožnost odbočení z ulice Havlíčkovy ostře doprava do ulice Suvorovovy.

Ve směru Kolín, respektive Kostelec n.Č.l. budou linky vedeny dle pravidelného stavu.

Linky   4 26, 435, 491 a 662   budou ve směru Český Brod, Žel.st. vedeny po křižovatku ulic Suvorovova x Havlíčkova v Českém Brodě po svých pravidelných trasách a dále přímo ulicí Suvorovova na náměstí Arnošta z Pardubic druhá MK vpravo – objezd náměstí – za kostelem Sv. Gotharda MK vlevo – vpravo MK Krále Jiřího – přímo MK Krále Jiřího do zastávky Český Brod, Žel.st.

Ve směru Tuklaty, Tlustovousy / Hradešín / Mukařov / Čelákovice budou linky vedeny dle pravidelného stavu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS