Mše 11.11.2017 v kostele sv. Martina

Vážení spoluobčané,

přijměte srdečné pozvání do kostela sv. Martina v Rostoklatech v sobotu 11.11.2017 .

Od 10 hod zde bude sloužena mše svatá panem farářem Martinem Sklenářem z Římskokatolické farnosti Český Brod.

Vítáni jsou věřící i nevěřící, přijďte si připomenout svátek sv. Martina a nahlédnout, jak postupují restaurátorské práce.

Na viděnou se těší M. Sklenář a R. Nováková

Výměna vodoměrů

 Oznamujeme Vám tímto, že v těchto dnech začínají ve Vašich obcích výměny vodoměrů, kterým letos končí platnost cejchu. Jedná se pouze o hlavní vodoměry na přípojce, osazené v roce 2011, tudíž se netýká všech odběratelů.

    Výměny provádí náš pracovník David Pejřil, jenž se může na požádání prokázat občanským průkazem.

Pokud nezastihne odběratele, vhazuje do schránky oznámení s kontaktem pro domluvení termínu výměny.

Děkuji za spolupráci.

Petr Mařík
vedoucí provozu Škvorec (vodovod)

Informace ke sběru plastu a papíru z domácnosti

Od října 2017 zavádíme nový systém : svoz plastu a papíru z domácnosti.

Do každé domácnosti přidělíme zdarma nádobu o objemu 240 l na plast a 240 l na papír. Nádoby nelze využívat k jinému účelu. Nádoba je pronajata firmou NYKOS a firma bude zajišťovat případné opravy a výměny.    

Papír - vždy první pondělí v měsíci

Plast -vždy druhé pondělí v měsíci    

První svoz papíru se uskuteční  v pondělí 2.10.2017

První svoz plastu v pondělí 9.10.2017

Svoz BIO odpadu

První svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne dne 11.4.2017.

Svoz BIO odpadu -  lichý týden

Svoz komunálního odpadu - sudý týden

S přátelským pozdravem

NYKOS a.s.

Plán výstavby váhy ZZN v NV II

Zástupci ZZN předkládají návrh na vybudování silniční váhy v prostoru podél haly hnojiv v Nové Vsi II. V září 2015 proběhla za účasti ředitele ZZN schůzka s občany NV II. K navýšení počtu nákladních vozidel by nemělo dojít. Vyskladnění bude probíhat od února do května, naskladnění během září a října. Vydání stavebního povolení předchází směna pozemků, obec získá pozemek okolo obecní budovy čp 26. Směna pozemků podléhá souhlasu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Místo pro tříděný odpad bude na náklady ZZN přemístěn k č.p. 26. Podrobný plánek úprav viz.příloha.

Informace od VODOS Kolín - pozastavení napojení nových odběratelů na vodovodní systém

Vodos Kolín oznamuje, že vzhledem k nedostatečné kapacitě vody na předávacím místě ČS Rohožník od dodavatele PVK - Praha je firma Vodos Kolín nucena z důvodu kapacitních dodávek vody pozastavit napojení novým budoucím odběratelům vody a tak zamítnout žádost o napojení na vodovodní systém. Tak bude moci provozovatel zaručit, že nedojde k omezení stávajících odběratelů, kteří mají řádně uzavřenou smlouvu o odběru vody.

Více naleznete v přiloženém dokumentu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS