Jarní výsadbová akce (2021)

Jarní výsadba stromů 

Dne 27.března 2021 v návaznosti na výsadbu stromů a keřů z listopadu 2020 proběhla Jarní výsadba.
Akci opět pořádala Obec Rostoklaty ve spolupráci s nadací Sázíme stromy a Mysliveckým spolkem Rostoklaty. Cílem bylo vysadit 75 stromů (třešně, jabloně, ořešáky) v lokalitě za ČOV v Nové Vsi II, tedy v katastrálním území obce o rozloze 1 hektaru. Pro veliký zájem jsme museli narychlo naplánovat další lokalitu - doplnění stromořadí podél silničky mezi Novou Vsí II a Rostoklaty o 13 třešní. Celkem tedy 88 plodonosných stromů.

Rostoklaty: 

Prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. března 2021 č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vládapodle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 00:00 hodin dne 27. února 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

Stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

První BIO svoz 30.3.2021 a co patří a nepatří do BIOpopelnice

Opět tu máme svoz Bioodpadu a to v úterý 30.3.2021 a protože pořádek dělá přátele...

Upozorňujeme že pokud nemáte hnědou nádbu na bioodpad, musíte ji řádně označit nápisem BIO.a dát ji pro jistotu den předem.

Dvojí označení nádob (označení bio a současně modrá nálepka komunálního odpadu na jedné a té samé nádobě) NENÍ přípustné.

Jarní výsadba - 75 stromů u ČOV dne 27.3.2021

V návaznosti na úspěšnou výsadbu stromů a keřů z listopadu 2020 si Vás dovoluji pozvat na obdobnou akci.
Akci opět pořádá Obec Rostoklaty ve spolupráci s nadací Sázíme stromy a Mysliveckým spolkem Rostoklaty.

Cílem je vysadit 75 stromů (třešně, jabloně, ořešáky) v lokalitě za ČOV v Nové Vsi II, tedy v katastrálním území obc o rozloze 1 hektaru. 
Vzhledem k epidemiologické situaci bude potřeba koordinovat výsadbu tak, aby nedocházelo ke shlukování osob. Zájemci o účast, přihlaste se pomocí SMS na 724 179 707 (starosta), podrobné info se dozvíte v týdnu před akcí.

Očkování osob s chronickým onemocněním od 24.3.2021

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo u vašeho praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče)

více naleznete na https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Změny jízdních řádů vlaků PID od 7. 4. 2021

Změny jízdních řádů vlaků PID od 7. 4. 2021
V souvislosti s dlouhodobými výlukami v důsledku modernizace železničních tratí z Prahy do Berouna, z Prahy do Lysé nad Labem a také na páteřní trase Praha – Pardubice – Česká Třebová dojde od 6. dubna 2021 k větším úpravám jízdních řádů vlaků PID s platností do prosince 2021.

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 19.6.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU

                                      sobota 19. června 2021
 

Rostoklaty u OÚ                   9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Virtuální výstava k Svatému týdnu

Vážené paní, vážení pánové,
naše farnost Český Brod připravila virtuální výstavu k Svatému týdnu. 

V příloze naleznete dva dokumenty - plakátek k výstavě a pár screeningů z výstavy.

S přáním všeho dobrého, P. Martin Sklenář
--
R.D. Martin Sklenář
farář Římskokatolické farnosti Český Brod

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS