Pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané,

složitá situace na Ukrajině zvedla obrovskou vlnu solidarity a mnoho z Vás se dotazuje, jak můžete pomoci a zda bude naše obec pořádat sbírky a organizovat pomoc. 

Nejefektivnější cesta jak pomoci je pomoc formou finančního příspěvku přes prověřené humanitární organizace, které v regionu působí a znají aktuální potřeby dle situace. Jsou jimi např.: Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez hranic

VÝSTRAHA ČHMÚ - Velmi silný vítr

 Meteorologická situace: Přes naše území bude přecházet frontální systém spojený s tlakovou níží Dudley.


 Velmi silný vítr - Vysoký stupeň nebezpečí - 17.2. od 0:00 - 15:00

Popis: Velmi silný jihozápadní až západní vítr s nárazy 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h).
Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

POZOR výskyt ptačí chřipky v okolí - Pásmo dozoru Rostoklaty

Opatření v pásmu dozoru

(1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:

 

a) provést soupis všech komerčních hospodářství s chovem drůbeže a nejpozději do 18.02.2022 soupis předat (včetně hlášení, pokud se v obci chovy nenacházejí) KVS SVS pro Středočeský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=MASOJEDY-2022-KVSS-10KM

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; Popelnice je přistavena u obecního úřadu po pravé straně a označena nápisem VPŽP 2. kategorie

Úspory energie budov s VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ v obcích, firmách a domácnostech

ÚSPORY ENERGIE BUDOV S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ v obcích, firmách a domácnostech

Evropský energetický trh prochází zásadním přechodem od systému založeného na fosilních palivech a jaderné energii k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. To je důležité zejména v souvislosti s uhlíkově neutrální budoucností.

Transformace by se měla týkat také centralizovaného trhu, kterému dominují velké veřejné služby, na decentralizovaný trh s miliony aktivních občanů. Bez spotřebitelů, kteří si uvědomují potřebu snižovat svou uhlíkovou stopu a mít možnost ovlivnit nejen vlastní spotřebu ale také zdroje, není energetický přechod možný.

Informace o změně provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

 

Informace o změně provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

Až Vám přijde faktura za vodné, nelekněte se. Součástí bude dopis od dosavadního provozovatele Energie AG Kolín, ve kterém sděluje, že od 1.1. 2022 dochází ke změně provozovatele vodohospodářské infrastruktury, na kterou je napojeno Vaše odběrné místo. Nově bude provozovatelem společnost VaK Zápy s.r.o., se sídlem Zápy 9, 250 61.

Tuto změnu schválilo ZO Rostoklaty na svém prosincovém zasedání. Jde pouze o formální změnu, voda ve vodovodu poteče ze stále stejných zdrojů o stejné kvalitě, cena se téměř neupravuje (dochází k nepatrnému navýšení o 15 halířů za metr krychlový)

Nedostatečná kapacita ranních školních autobusů

Dobrý den,
od začátku letošního roku je situace u ranních školních autobusů špatná. A to dokonce tak, že nejenom že se někteří pasažéři z Rostoklat nedostali do vozu, ale stalo se, že v Nové Vsi II autobus nezastavil a zastávkou projel. Rádi bychom občany informovali, že věc intenzivně řešíme s ROPIDem, ten se pokusí u dopravce zajistit větší autobus. Zároveň jsme u ředitelů základních škol v Českém Brodě hromadně "omluvili" případné pozdní příchody žáků dojíždějících z linky č. 426.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS