Svoz jedlých olejů a tuků

Vážení spoluobčané,
slévání přebytečného oleje a tuku z domácností by mělo být již zažitou praxí každého zodpovědného uživatele kanalizace.

Nově můžete dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndáte před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír.
Důležité: láhev musí být dobře UZAVŘENÁ a je nutné použít pouze PET lahev, jiné obaly nebudou svezeny!!!

Výzva - Tvorba nového Územního plánu obce Rostoklaty

VÝZVA občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce
 
Na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, má obec Rostoklaty povinnost pořídit územní plán na celé správní území obce Rostoklaty do roku 2023. Územní plán je základní strategický dokument pro rozvoj obce a vzhledem k skutečnosti je potřeba aktualizace současného územního plánu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí územní plán zcela nový, který však ve významné míře zohlední jeho současné parametry.

Spuštění sirén

Dobrý den,
k uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, dojde dne 17. 12. 2019 v 12:00 hod. k aktivaci koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění (spuštění sirén). 

Tímto aktem se také ruší pravidelná zkouška sirén připadající na 1.1.2020.

por. Mgr. Aleš Skoupý
Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje
Jana Palacha 1970, Kladno 272 01

Harmonogram svozu odpadu 2020

Dobrý den,

v příloženém souboru naleznete podrobný harmonogram svozu odpadu pro rok 2020. Klíčovým dnem bude úterý. Doporučujeme nádoby připravit den předem, pro případ, kdy svozová firma přijede v ranních hodinách.

Poničení chodníku k zastávce ČD - prosba o pomoc při pátrání

Ve dnech 25. nebo 26. 11. došlo k poničení povrchu chodníku u autoservisu Malčev, v místě odbočky do ulice V Loučkách. K poničení došlo s nejvyšší pravděpodobností vlivem najíždění těžkého dopravního prostředku na chodník, nasvědčuje tomu charakter poničení a stopy po pneu. Viz. přiložené fotografie.

Žádáme občany, kteří si v minulých dnech všimli pohybu nákladních vozů ve zmíněné lokalitě, aby nám tuto informaci poskytli.

Děkujeme. OÚ Rostoklaty.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS