Informace - prodej nádob NYKOS

Prodej popelnic od společnosti NYKOS

postup:

  • Občan si na CALL CENTRU NYKOSu, tel.: 702 208 250 objedná nádobu s odvozem domů,
  • Řidič doručí v domluvený den nádobu společně s fakturou
  • Občan zaplatí fakturu za nádobu převodem na účet, variabilní symbol je číslo faktury

Druhá varianta je, že si občan pro nádobu přijede rovnou do NYKOSu, Ždánice 71 – zde je možnost zaplatit za popelnici i hotově, vhodné je dopředu zavolat a ověřit si dostupnost nádoby.

 

Svoz BIO odpadu

První svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne dne 11.4.2017.

Svoz BIO odpadu -  lichý týden

Svoz komunálního odpadu - sudý týden

S přátelským pozdravem

NYKOS a.s.

Plán výstavby váhy ZZN v NV II

Zástupci ZZN předkládají návrh na vybudování silniční váhy v prostoru podél haly hnojiv v Nové Vsi II. V září 2015 proběhla za účasti ředitele ZZN schůzka s občany NV II. K navýšení počtu nákladních vozidel by nemělo dojít. Vyskladnění bude probíhat od února do května, naskladnění během září a října. Vydání stavebního povolení předchází směna pozemků, obec získá pozemek okolo obecní budovy čp 26. Směna pozemků podléhá souhlasu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Místo pro tříděný odpad bude na náklady ZZN přemístěn k č.p. 26. Podrobný plánek úprav viz.příloha.

Revize ovládacích skříní čerpadla AQ

Revize ovládacích skříní čerpadla AQ
Informujeme, že technici společnosti  AQ SPOL, s.r.o. Roudnice budou od úterý 7.3.2017  provádět revize čerpadel v Rostoklatech a Nové Vsi II.
Společnost bude kontaktovat majitele nemovitosti  a domlouvat termín revize. Revize se netýkají čerpadel v lokalitě Palace reality ( běží záruční lhůta ) a čerpadel, které nejsou v majetku obce.

Informace od VODOS Kolín - pozastavení napojení nových odběratelů na vodovodní systém

Vodos Kolín oznamuje, že vzhledem k nedostatečné kapacitě vody na předávacím místě ČS Rohožník od dodavatele PVK - Praha je firma Vodos Kolín nucena z důvodu kapacitních dodávek vody pozastavit napojení novým budoucím odběratelům vody a tak zamítnout žádost o napojení na vodovodní systém. Tak bude moci provozovatel zaručit, že nedojde k omezení stávajících odběratelů, kteří mají řádně uzavřenou smlouvu o odběru vody.

Více naleznete v přiloženém dokumentu.

Omezení dopravy -I/12 ÚVALY – ROSTOKLATY, rekonstrukce komunikace

Název akce:    I/12 ÚVALY – ROSTOKLATY, rekonstrukce komunikace

Silnice:   I/12 + uzavírky III/01215, III/10163 a III/1136

Druh omezení:    I/12 – rekonstrukce po etapách, provoz řízen kyvadlově semafory

Druh prací:                                        rekonstrukce komunikace

Termín prací:

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS