POZOR - přijato krizové opatření vlády ČR od 16.3.2020

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene
 • c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

Nalezený vlčák

V obci Vrbčany se našel vlčák. Toulal z Poříčan až do Vrbčan s černým labradorem. A majitel labradora je z Nové Vsi II. Pokud psa poznáváte, volejte prosím na uvedený kontakt.

Šárka Jelínková
starostka obce Vrbčany
kontakt: 725 021 070

Informace o PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060694557 ve středu 11.3. 2020 ve Vaší obci:

Nová Ves II – 11.3.2020 od 7:30 – 11:30
4, 43, 44, 45, 46, č. 900766, č. 975172, parc. č. 19/27, parc. č. 19/29, parc. č. 19/30, parc. č. 19/32, parc. č. 19/33, parc. č. 19/35
Nová Ves II – 11.3.2020 od 12:00 – 15:00
1, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, č. 903176, č. 979824, parc. č. 445/5, parc. č. 593, č. U12, č. p.24/2

Jedlé oleje a tuky

Upozorňujeme občany při svozu jedlých tuků a olejů aby se drželi těchto zásad:

 • nedávat oleje do skleněných lahví – mohou se rozbít, jak při manipulaci, tak hlavně při přepravě,
 • nedávat oleje do plastových kanystrů – nepobereme je, nevejde se do boxu,
 • plastové láhve musí být pevně uzavřeny šroubovacím uzávěrem, nejde na ně dávat jen „zacvakávací“ víčko – při přepravě olej vytéká.

Často jsou to důvody, proč oleje nejsou od nádob odvezeny.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS