Odběrové místo v Českém Brodě - rozšíření hodin

Z důvodu velkého počtu zájemců o testování na Covid-19 na odběrovém místě v Žižkově ulici v Českém Brodě, se rozšiřuje pracovní doba pro testování. Od pondělí do čtvrtka bude otevřeno od 8:00 do 13:30 hodin a v pátek od 8:00 do 11:00 hodin. Nadále platí, že odběrové místo funguje výhradně bez rezervace, a to pro samoplátce i zájemce se žádanku.

Nařízení vlády ČR od 1.3.2021 + formuláře čestného prohlášení a cesty mimo práci ke stažení

Nařízení vlády ČR od 1.3.2021.

Úřední hodiny obce: v pondělí 8:00-11:00; 17:00-19:00 a středa 8:00-13:00

Upozorňujeme, že od 1.3.2021 je nutná nasazená minimálně chirurgická rouška, a to v zastavěném území obce. Pro vstup na Obecní úřad je potřebný respirátor FFP2 či jeho alternativa se stejnou filtrační schopností. 

Informace Ministerstva vnitra pro cestování v rámci okresu a mimo něj, včetně formulářů k cestám ke stažení v příloze.

Další informace budou přinášeny průběžně. Omezení jsou platná prozatím do 21.3.2021.

POL POINT - kontaktní místo policie

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace o službě POL POINT - kontaktní místo policie

POLPOINT.jpg

 Prioritou Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje je  zlepšování dostupnosti poskytovaných služeb při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a trestního řízení. Jednou z těchto oblastí je zvýšená ochrana obětí trestných činů, zejména zvlášť zranitelných obětí. 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako první v Policii České republiky, uvádí do pilotního projektu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat nebo doplnit již podané oznámení.  

ONLINE sčítání lidu, domů a bytů - 27.3.2021 do 9.4.2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.

27.3. -   9.4.2021 Online sčítání - Prodlouženo až do 11.5.2021
17.4. - 11.5.2021 Listinné sčítání

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Úřední hodiny

Dobrý den,
informujeme Vás, že úřední hodiny se vrací k normálu. tzn. 
Pondělí    8:00 - 13:00 a 17:00 - 19:00

Středa     8:00 - 13:00 a 17:00 - 19:00

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS