Nařízení KHS Středočeského kraje - 6/2020

S účinností ode dne 23. 9. 2020 do 31. 10. 2020 (včetně) nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v:

1  zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). (viz celé znění v příloze včetně výjimek)

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb na území Středočeského kraje se důrazně doporučuje omezit návštěvy třetích osob u pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče. (viz celé znění v příloze včetně výjimek)

3. všem poskytovatelům sociálních služeb na území Středočeského kraje se důrazně doporučuje omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě. (viz celé znění v příloze včetně výjimek)

Celé znění v příloze.

Nařízení KHS Středočeského kraje - 5/2020

S účinností ode dne 21.9.2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při pandemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představeních, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

 

Celá zpráva v příloze.

Nařízení KHS Středočeského kraje - 4/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání nařizuje pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Celé znění nařízení KHS v příloze.

Revize komínů říjen 2020

Na termín 9. - 11. 10. 2020, tedy pátek, sobotu a neděli, je do naší obce objednán kominík pan Vašíček. Zájemci o provedení revize spalinových cest, kontaktujte starostu na tel. 724 179 707 nebo se přihlaste v kanceláři OÚ ( 321 672 721). Společně vybereme den a čas návštěvy kominíka ve Vaší nemovitosti. Cena revize je 500 Kč za jedno číslo popisné.

Přihlaste se nejpozději do 2.10. 2020, děkujeme

Římskokatolická farnost Český Brod

Celé září probíhá výstava ke sv. Václavovi, kterou jsme připravili v ochozu kostela sv. Gotharda. Na výstavě seznamujeme návštěvníky s příběhem o sv. Václavovi, s jeho místem v českých dějinách, s katedrálou, ve které je sv. Václav pochován i s místním prostředím a kostely, které nesou zasvěcení tohoto světce. Výstava je určena především pro skupiny, které rád provedu (nutná předchozí telefonní či mailová domluva - viz plakátek).

Oslava železnice u příležitosti 175. výročí - 12.9.2020

Dovoluji si vás jménem Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí oficiálně přizvat ke společné účasti na vzpomínkové Oslavě železnice u příležitosti 175. výročí od zahájení provozu na železnici Praha - Olomouc, která se uskuteční v sobotu 12. září 2020 na nádraží v Úvalech. Klub společně s Českými drahami, národním dopravcem domluvil příjezd a zastavení historického parního vlaku taženého parní lokomotivou Šlechtična na nádraží v Úvalech, který bychom rádi společně přivítali.

Odstávka elektrické energie 27.8.2020

27.08.2020 (07:30 - 19:30) - plánovaná odstávka č. 110060723823

Rostoklaty - Rostoklaty, okres Kolín

Rostoklaty

7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 54, 58, 66, 67, 72, 76, 77, 78, 89, 91, 95, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 152, 154, 156, 157, 166, parc. č. 46/7, parc. č. 47/15, parc. č. 59/4, parc. č. 60/2, parc. č. 62/7, parc. č. 406/60, parc. č. 406/61, parc. č. 406/62, parc. č. 406/63, parc. č. 406/66, parc. č. 406/72, parc. č. 406/74, parc. č. 406/77, parc. č. 406/82, parc. č. 406/85, parc. č. 406/86, parc. č. 406/87, parc. č. 406/88, parc. č. 637, parc. č. 650/3, parc. č. 650/5, parc. č. 650/8, parc. č. 650/9, parc. č. 650/10, parc. č. 650/11, parc. č. 650/12, parc. č. 650/15, U křížku 139, U Křížku 161, V Loučkách parc. č. 650/4, V Polích 138

Odstávka elektrické energie 19.8.2020

19.08.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060723744

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Rostoklaty - Rostoklaty, okres Kolín

Rostoklaty

7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 54, 58, 66, 67, 72, 76, 77, 78, 89, 91, 95, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 142, 152, 156, parc. č. 46/7, parc. č. 47/15, parc. č. 59/4, parc. č. 60/2, parc. č. 62/7, parc. č. 637

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS