Výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu přestupků a další administrativní úkoly na odboru. Více informací naleznete v příloze.

Výběrového řízení na obsazení pozice hlavní účetní finančního odboru MěÚ Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní účetní/účetní finančního odboru Městského úřadu Český Brod. Agenda obsahuje zejména komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu. Činnosti jsou zařazeny dle nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb. pod kódem 1.02.03.

Více informací naleznete v příloze

Adventní výstava Kdo uvidí krále?

Výstava je určená pro školní kolektivy (možnost komentovaných prohlídek), rodiny s dětmi i pro dospělé.
Pro děti a školní skupiny jsou připravené také různé úkoly a pracovní listy. 
Kde: v prostorách galerie kostela sv. Gotharda
Kdy: od 28. listopadu do 22. prosince

Výše poplatku stočného pro rok 2022

Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání odsouhlasilo výši stočného na rok 2022. Výše poplatku byla zvýšena a to na částku 45,-Kč/m3 bez DPH. Nadále se spotřeba určuje podle směrných čísel, tj. 35 m3/rok/os. Poplatek za 1 osobu a rok činí 1575- Kč bez DPH, 1732,50 Kč s DPH. V souladu se Smlouvou o odvádění odpadních vod budou faktury vystaveny v březnu 2022. Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domě, informujte nás o této skutečnosti do 28. 2.

Zrušení veřejného rozsvícení stromů a Mikulášské besídky.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a špatné pandemické situaci nemoci COVID 19 rušíme veřejné Rozsvícení vánočních stromků v obou částech obce a Mikulášskou besídku. Děkujeme za pochopení.

PS: Ježíška poprosíme o stromečky, a Mikuláše o adventní kalendáře pro všechny děti do 15 let věku.

Na kus řeči s ... Marošem Kramárem 22. listopadu od 19:30

Dovolujeme si Vás pozvat "Na kus řeči s ... Marošem Kramárem" dne 22. listopadu 2021 od 19:30 hod do Kulturního domu v Rostoklatech. Vstupenku ve výši 150Kč lze zakoupit na Obecním úřadě. Více info v pozvánce.

Vzhledem k anticovid opatřením, bude nutné pro vstup mít platný PCR test ne starší 72hodin, potvrzení o prodělaném covidu ne starší 180dnů či se prokázat ukončeným očkováním. Děkujeme za pochopení.

ČEZ odečty elektroměrů 1. a 2.12.2021

Ve dnech 1. a 2.12.2021 bude prováděn pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pravidelný odečet stavů elektroměru v obou částech obce.

Abychom předešli šíření viru Covid-19, Vás prosíme o samoodečet a následné umístění stavů elektroměru například na plot. Případně lze stav VT a NT zaslat spolu s adresou na telefonní číslo 725 658 508. Telefon přijímá i MMS. Prosím nezapomeňte, že musíte uvést obě hodnoty tzn. vysoký i nízký tarif. U novějších elektroměrů se stav na displeji promítá po chvilce sám. Nicméně, pokud si na samoodečet netroufáte, nebojte se, pracovník u Vás zazvoní a odečet provede sám.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS