POL POINT - kontaktní místo policie

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Informace o službě POL POINT - kontaktní místo policie

POLPOINT.jpg

 Prioritou Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje je  zlepšování dostupnosti poskytovaných služeb při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a trestního řízení. Jednou z těchto oblastí je zvýšená ochrana obětí trestných činů, zejména zvlášť zranitelných obětí. 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako první v Policii České republiky, uvádí do pilotního projektu technické zařízení, které slouží k podání oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Takové podání lze i nadále učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Zařízení POL POINT je dalším ze způsobů jak podat nebo doplnit již podané oznámení.  

ONLINE sčítání lidu, domů a bytů - 27.3.2021 do 9.4.2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.

27.3. -   9.4.2021 Online sčítání - Prodlouženo až do 11.5.2021
17.4. - 11.5.2021 Listinné sčítání

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.

Úřední hodiny

Dobrý den,
informujeme Vás, že úřední hodiny se vrací k normálu. tzn. 
Pondělí    8:00 - 13:00 a 17:00 - 19:00

Středa     8:00 - 13:00 a 17:00 - 19:00

Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů pro rok 2021

Do 1.3. 2021 je potřeba zaplatit poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů.

Cena zůstává stejná jako v loňském roce, a to 600 Kč / osoba / rok za svoz odpadu, 100 Kč / 1 pes/ rok, za každého dalšího psa 150 Kč / rok.

Zaplatit můžete bankovním převodem na účet č. 112308464/0300, do zprávy pro příjemce uveďte číslo popisné nemovitosti. Známka na nádobu Vám bude doručena do poštovní schránky.

Nabídka antigenního testování na přítomnost COVID - 19

Obec Rostoklaty nabízí svým občanům ZDARMA možnost antigenního testování na přítomnost nemoci COVID - 19.

Odběry budou probíhat v neděli 17.1. 2021 od 16:00 do 20:00 v zasedací místnosti OÚ Rostoklaty, Rostoklaty 32.

NUTNÉ telefonické OBJEDNÁNÍ předem u starosty na čísle  724 179 707, nejpozději do pátku 15.1. 2021.

K odběru je nutné přinést PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, OBČANSKÝ PRŮKAZ a uvést tel. číslo pro následnou komunikaci.

Omezení vlakového spojení 14.-15.12.2020

ÚVALY – ČESKÝ BROD

ve dnech 14. a 15. 12. 2020 (vždy od 7:30 do 15:00 h)

Vážení cestující,
provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve dnech 14. a 15. prosince 2020 proběhne výluka jedné traťové koleje na trati 011 Kolín – Praha v úseku Úvaly – Český Brod. Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:

Neplánovaná výluka vlaků 10. - 11.12.2020

Výluka v provozu Českých drah

Čtvrtek, 10. prosince 2020 07:30 - 15:00
Pátek, 11. prosince 2020 07:30 - 15:00

Trať 011 | Praha hl.n. - Kolín V úseku: Úvaly – Český Brod

Neplánovaná výluka - Odstranění havarijního stavu

Vlaky Os 8601, Os 8610, Os 10611, Os 10615, Os 10616 a Os 10618 budou v úseku Úvaly - Český Brod a opačně odřeknuty bez náhrady. Cestující využijí ostatních pravidelných vlaků.

Více na https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/10050/#/

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS