Vyhlášení nouzového stavu od 4.3.2022 na dobu 30 dnů

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 2. března 2022 č. 147 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky 
NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

Změny na lince 426

Dobrý den,
tímto informuji obce na trase linky 426 o třech následujících změnách linky 426.

Od zítřka 1.3.2022 do 30.6.2022, resp. do 31.8.2022 dochází k dočasné změně jízdního řádu (změna časových poloh a poznámek), a to z důvodu částečné uzavírky podjezdu v Poříčanech a zahájení výluky na trati Praha – Český Brod – Kolín.

Pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané,

složitá situace na Ukrajině zvedla obrovskou vlnu solidarity a mnoho z Vás se dotazuje, jak můžete pomoci a zda bude naše obec pořádat sbírky a organizovat pomoc. 

Nejefektivnější cesta jak pomoci je pomoc formou finančního příspěvku přes prověřené humanitární organizace, které v regionu působí a znají aktuální potřeby dle situace. Jsou jimi např.: Člověk v tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez hranic

VÝSTRAHA ČHMÚ - Velmi silný vítr

 Meteorologická situace: Přes naše území bude přecházet frontální systém spojený s tlakovou níží Dudley.


 Velmi silný vítr - Vysoký stupeň nebezpečí - 17.2. od 0:00 - 15:00

Popis: Velmi silný jihozápadní až západní vítr s nárazy 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h).
Doporučení: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

POZOR výskyt ptačí chřipky v okolí - Pásmo dozoru Rostoklaty

Opatření v pásmu dozoru

(1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:

 

a) provést soupis všech komerčních hospodářství s chovem drůbeže a nejpozději do 18.02.2022 soupis předat (včetně hlášení, pokud se v obci chovy nenacházejí) KVS SVS pro Středočeský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=MASOJEDY-2022-KVSS-10KM

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; Popelnice je přistavena u obecního úřadu po pravé straně a označena nápisem VPŽP 2. kategorie

Úspory energie budov s VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ v obcích, firmách a domácnostech

ÚSPORY ENERGIE BUDOV S VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ v obcích, firmách a domácnostech

Evropský energetický trh prochází zásadním přechodem od systému založeného na fosilních palivech a jaderné energii k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. To je důležité zejména v souvislosti s uhlíkově neutrální budoucností.

Transformace by se měla týkat také centralizovaného trhu, kterému dominují velké veřejné služby, na decentralizovaný trh s miliony aktivních občanů. Bez spotřebitelů, kteří si uvědomují potřebu snižovat svou uhlíkovou stopu a mít možnost ovlivnit nejen vlastní spotřebu ale také zdroje, není energetický přechod možný.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS