Výzva uživatelům hrobových míst 2021-2022

Výzva uživatelům hrobových míst 27.10.2021 – 27.10.2022

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Dle ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení (dále také jen „předmětná hrobová místa“), že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa.

Výluka ČD 26.-30.10.2021 a 5.-10.11.2021

Výluka na trati 011


Vážení cestující,

provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje, že ve dnech 26. až 30. října a 05. až 10. listopadu 2021 proběhne výluka jedné traťové koleje na trati 011 Kolín – Praha v úseku Český Brod – Úvaly.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí po dobu výluky přistoupit k následujícím opatřením:
Ve dnech výluky nebudou vybrané vlaky Os linky PID S1 mezi 8. a 17. hodinou obsluhovat zastávky Rostoklaty a Tuklaty. Zastávky budou obousměrně obslouženy spoji náhradní autobusové dopravy, které budou navazovat na vlaky směr Praha a Poříčany.

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 6.11.2021

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO, NEBEZPEČNÉHO A ELEKTROODPADU

sobota 6. listopadu 2021

 

Rostoklaty u OÚ                  9,25 – 10,10 hod
Nová Ves II u rybníka        10,20 – 10,45 hod

Upozorňujeme, že tentokrát Vás s pytlem oblečení, s plastovými předměty (hračky, boby, skluzavky), se skleněným nádobím apod. budeme posílat zpět domů.

Výběrové řízení na obsazení pozice koordinátora aktivit Ekocentra Vrátkov na terénní základně Městských lesů Český Brodu

V příloze naleznete výběrové řízení na obsazení pozice koordinátora aktivit Ekocentra Vrátkov na terénní základně Městských lesů Český Brodu

Novinky PID

Nové vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

  • Obnovení plného provozu příměstských a regionálních autobusů PID v říjnu 2021
  • Na sdíleném kole s Lítačkou zdarma až čtyřikrát denně na 15 minut
  • Nová linka 235 do Psychiatrické nemocnice Bohnice od 6. listopadu 2021
  • CityElefanty brzy ohlásí: Wi-Fi pokryto
  • Integrace Mladoboleslavska do PID od 12. 12. 2021

Více v letáku

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS