Informace o změně provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

 

Informace o změně provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu

Až Vám přijde faktura za vodné, nelekněte se. Součástí bude dopis od dosavadního provozovatele Energie AG Kolín, ve kterém sděluje, že od 1.1. 2022 dochází ke změně provozovatele vodohospodářské infrastruktury, na kterou je napojeno Vaše odběrné místo. Nově bude provozovatelem společnost VaK Zápy s.r.o., se sídlem Zápy 9, 250 61.

Tuto změnu schválilo ZO Rostoklaty na svém prosincovém zasedání. Jde pouze o formální změnu, voda ve vodovodu poteče ze stále stejných zdrojů o stejné kvalitě, cena se téměř neupravuje (dochází k nepatrnému navýšení o 15 halířů za metr krychlový)

Nedostatečná kapacita ranních školních autobusů

Dobrý den,
od začátku letošního roku je situace u ranních školních autobusů špatná. A to dokonce tak, že nejenom že se někteří pasažéři z Rostoklat nedostali do vozu, ale stalo se, že v Nové Vsi II autobus nezastavil a zastávkou projel. Rádi bychom občany informovali, že věc intenzivně řešíme s ROPIDem, ten se pokusí u dopravce zajistit větší autobus. Zároveň jsme u ředitelů základních škol v Českém Brodě hromadně "omluvili" případné pozdní příchody žáků dojíždějících z linky č. 426.

Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu přestupků a další administrativní úkoly na odboru. Agenda je zařazena dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě pod kódem 2.10.01 a 2.10.25.

Reakce v integrované dopravě Středočeského kraje na nárůst Omikronu

Vzhledem ke včerejšímu dramatickému nárůstu incidence mutace COVID – 19 Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, rozhodl Středočeský kraj o systémovém opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálové sbírka

Již dvaadvacátý rok se v naší zemi na začátku roku koná Tříkrálová sbírka. V letošním roce tato sbírka probíhá ve dnech od 1. do 16. ledna (zahrnuje dva víkendy, aby se mohlo zapojit dost koledníků). I naše českobrodská farnost se jako obvykle do sbírky zapojí. Část sbírky jde na celorepublikové projekty, část na projekty pražské arcidiecéze. Značná část sbírky (65%) však jde na projekty, které si volí sama farnost. My i v letošním roce chceme podpořit Domácí Hospic Nablízku, který sídlí v Lysé nad Labem, ale působí i v naší oblasti. Chceme podpořit také charitní dům v Mukařově (koupě jednoho invalidního vozíčku – 10 000 Kč) a ve spolupráci s Leccosem pomoci jedné rodině. Více naleznete v příloze

S pozdravem R. D. Martin Sklenář

Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu stavebního úřadu

Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu stavebního úřadu podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“).

V měsíci lednu 2022 budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS