Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 3/2019 (o nakládání s odpady)

OZV 3/2019 kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 1/2017 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rostoklaty.

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vyhlášky