Vyhlášky

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Obecní úřad v Rostoklatech jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst.5, písm.a), zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znění a ust.§ 109,odst.3,písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění r o z h o d l, ve správním řízení o návrhu obce Rostoklaty, o zařazení níže uvedených pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.

Rostoklaty: 

Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 3/2019 kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rostoklaty

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vyhlášky