Vyhlášky

Nařízení obce Rostoklaty č. 1/2014

Nařízení č.1/2014 Zákaz podomního prodeje, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje Zastupitelstvo obce Rostoklaty se na svém zasedání dne 28.4.2014 usnesením č. ….../2014 usneslo vydat v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §11 a §102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Rostoklaty: 

Jednací řád komisí a výborů zřízených zastupitelstvem obce Rostoklaty

Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 117, odst. 1 a 2, § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ustanovilo na svém zasedání 3.11.2014 tyto výbory a komise: kontrolní výbor, finanční výbor, osadní výbor a sociální a kulturní komisi. Platný od 24.11.2014

Rostoklaty: 

Regulativy Územního plánu obce

Nejdůležitější :

  • min. plocha pozemku 800 - 1000 m2
  • max. zastavěnost pozemku 20 %
  • střecha : sedlová či valbová s úhlem 35 - 45 st., hřeben rovnoběžný s podélnou stranou objektu
  • orientace štítu do ulice
  • uliční hraniční čára výstavby min. 5 m

Před podáním žádosti o povolení stavby na MěÚ Český Brod  je NUTNÝ souhlas zastupitelstva obce!

Rostoklaty: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vyhlášky