Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty od 1.11.2018

Obec ROSTOKLATY jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Rostoklaty dne 24.9.2018 pod číslem usnesení 3

PřílohaVelikost
PDF icon rvprostoklaty-1.pdf156.88 KB

Rostoklaty: