Jednací řád komisí a výborů zřízených zastupitelstvem obce Rostoklaty

Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 117, odst. 1 a 2, § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ustanovilo na svém zasedání 3.11.2014 tyto výbory a komise: kontrolní výbor, finanční výbor, osadní výbor a sociální a kulturní komisi. Platný od 24.11.2014

Rostoklaty: