Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství