Obecně závazná vyhláška obce Rostoklaty o místním poplatku za užívání veřejného prostranství