Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Český Brod. Jeho agenda zahrnuje zejména agendu přestupků a další administrativní úkoly na odboru. Agenda je zařazena dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě pod kódem 2.10.01 a 2.10.25.

Reakce v integrované dopravě Středočeského kraje na nárůst Omikronu

Vzhledem ke včerejšímu dramatickému nárůstu incidence mutace COVID – 19 Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, rozhodl Středočeský kraj o systémovém opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálové sbírka

Již dvaadvacátý rok se v naší zemi na začátku roku koná Tříkrálová sbírka. V letošním roce tato sbírka probíhá ve dnech od 1. do 16. ledna (zahrnuje dva víkendy, aby se mohlo zapojit dost koledníků). I naše českobrodská farnost se jako obvykle do sbírky zapojí. Část sbírky jde na celorepublikové projekty, část na projekty pražské arcidiecéze. Značná část sbírky (65%) však jde na projekty, které si volí sama farnost. My i v letošním roce chceme podpořit Domácí Hospic Nablízku, který sídlí v Lysé nad Labem, ale působí i v naší oblasti. Chceme podpořit také charitní dům v Mukařově (koupě jednoho invalidního vozíčku – 10 000 Kč) a ve spolupráci s Leccosem pomoci jedné rodině. Více naleznete v příloze

S pozdravem R. D. Martin Sklenář

Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu stavebního úřadu

Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta odboru výstavby a územního plánování pro agendu stavebního úřadu podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění (dále jen „ZDNV“).

V měsíci lednu 2022 budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Rostoklaty RSS