Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.02.17 - 08.03.17 Ministerstvo životního prostředí - Vyhláška s opatřením MŽP
22.02.17 - 08.03.17 UZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob UZSVM
22.02.17 - 08.03.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - objízdná trasa MěÚ Český Brod
22.02.17 - 08.03.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č.III/10163 MěÚ Český Brod
31.01.17 - 14.02.17 Výroční zpráva 2016 Obec Rostoklaty
20.01.17 - 05.02.17 Záměr č. 2/2017 OÚ Rostoklaty
16.01.17 - 31.05.17 Informace Finanční správy MF ČR
12.01.17 - 28.01.17 Záměr č. 1/2017 Obec Rostoklaty
09.01.17 - 23.01.17 Ptačí chřipka - informace SVS Městský úřad Český Brod
04.01.17 - 18.01.17 Výluka Úvaly - Č.Brod - vývěsky pro cestující Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
12.12.16 - 26.12.16 VODOS Kolín - vodné 2017 VODOS Kolín
05.12.16 - 19.12.16 Jízdní řády linek PID od 11.12.2016 ROPID
02.12.16 - 17.12.16 Pozvánka na jednání ZO 12.12.2016 OÚ Rostoklaty
22.11.16 - 07.12.16 Rozhodnutí - SP Chodníky Rostoklaty MěÚ Český Brod
21.11.16 - 05.12.16 Žádost o povolení výjimky - oznámení o zahájení řízení KUSK
17.11.16 - 12.12.16 Návrh rozpočtu na rok 2017 OÚ Rostoklaty
09.11.16 - 23.11.16 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO 2017 Svazek Obcí NY-KO
09.11.16 - 23.11.16 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu Mě Ú Český Brod
07.11.16 - 21.11.18 INFORMACE PRO VEŘEJNOST kontroly ovzduší FF Městský úřad Český brod, odbor ŽP
24.10.16 - 07.11.16 MŽP - Veřejná vyhláška MŽP
24.10.16 - 07.11.16 Informace provozovatele VODOS, s.r.o. VODOS Kolín
20.10.16 - 05.11.16 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Chodníky Rostoklaty MěÚ Český Brod
10.10.16 - 24.10.16 Opis výsledku hlasování v okrsku - Středočeský kraj 2016 OÚ Rostoklaty
09.10.16 - 17.10.16 Pozvánka na zasedání ZO 17.10.2016 OÚ Rostoklaty
19.09.16 - 15.11.16 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ČEZ Distribuce

Stránky