Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.04.14 - 09.05.14 NÁVRH - Závěrečný účet obce za rok 2013 OÚ Rostoklaty
11.04.14 - 26.04.14 Záměr č. 2/2014 OÚ Rostoklaty
08.04.14 - 22.04.14 UZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí - neznámý vlastník OÚ Rostoklaty
08.04.14 - 23.04.14 Záměr č. 1 / 2014
08.04.14 - 25.04.14 Volby do EP - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků OÚ Rostoklaty
31.03.14 - 14.04.14 Usnesení SŘ 2/2014- o ustanovení opatrovníka v řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu OÚ Rostoklaty
31.03.14 - 14.04.14 Usnesení SŘ 1/2014- o ustanovení opatrovníka v řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu OÚ Rostoklaty
31.03.14 - 14.04.14 Nařízení Státní veterinární správy OÚ Rostoklaty
07.03.14 - 23.03.14 Nařízení Státní veterinární správy SVS
19.02.14 - 05.03.14 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody - VHS Vrchlice-Maleč VHS Vrchlice- Maleč
16.01.14 - 30.01.14 Výroční zpráva 2013 OÚ Rostoklaty
15.01.14 - 29.01.14 Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností MěÚ Český Brod
11.12.13 - 25.12.13 Rozhodnutí o zařazení do sítě místních komunikací OÚ Rostoklaty
06.12.13 - 21.12.13 Rozhodnutí splašková kanalizace a ČOV MěÚ Č. Brod
06.12.13 - 20.12.13 Výše vodného 2014 OÚ Rostoklaty
29.11.13 - 16.12.13 Návrh rozpočtu 2014 OÚ Rostoklaty
20.11.13 - 04.12.13 NY-KO návrh rozpočtu 2014 Svazek obcí NY-KO
18.11.13 - 04.12.13 Pozvánka na zasedání ZO 25.11.2013 OÚ Rostoklaty
06.11.13 - 20.11.13 Rozhodnutí-uzavírka silnice MěÚ Č. Brod
05.11.13 - 19.11.13 Exekuční příkaz Jana Gregušová (1971) Soudní exekutor Praha 6
29.10.13 - 12.11.13 Výsledky hlasování do Parlamentu PS ČR říjen 2013 OÚ Rostoklaty
10.10.13 - 31.10.13 Vyhlášení platosti obnoveného katastráníh operátu Rostoklaty Katastrálí úřad pro Středočeský kraj
10.10.13 - 25.10.13 Oznámení o zahájení řízení-splašková kanalizace a ČOV MěÚ Český Brod
10.10.13 - 25.10.13 Oznámení o době a místě konání voleb v obci OÚ Rostoklaty
25.09.13 - 09.10.13 Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle vol. okrsků OÚ Rostoklaty

Stránky