Opatření obecné povahy_Dočasné omezení užívání pitné vody