Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.10.16 - 07.11.16 Informace provozovatele VODOS, s.r.o. VODOS Kolín
24.10.16 - 07.11.16 MŽP - Veřejná vyhláška MŽP
20.10.16 - 05.11.16 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Chodníky Rostoklaty MěÚ Český Brod
10.10.16 - 24.10.16 Opis výsledku hlasování v okrsku - Středočeský kraj 2016 OÚ Rostoklaty
09.10.16 - 17.10.16 Pozvánka na zasedání ZO 17.10.2016 OÚ Rostoklaty
19.09.16 - 15.11.16 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ČEZ Distribuce
13.09.16 - 28.09.16 Záměr č. 21/2016 - služebnost 444/4 , k.ú. Rostoklaty Obec Rostoklaty
12.09.16 - 26.09.16 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - stavební povolení I/12 hranice Prahy - Rostoklaty KUSK
12.09.16 - 26.09.16 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob - UZSVM UZSVM Kolín
25.08.16 - 27.09.16 Oznámení o konání veřejného projednání ÚP MěÚ Český Brod
26.07.16 - 09.08.16 Dražební vyhláška č.j.: 091 EX 00112/16-047 soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová
26.07.16 - 09.08.16 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu číslo jednací 017 EX 686/13-108 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová
28.06.16 - 12.07.16 Veřejná vyhláška - oznámení stavebního řízení I/12 hranice Prahy - Rostoklaty KUSK
28.06.16 - 12.07.16 Posuzování vlivů na životní prostředí - zvýšení bezpečnosti silnice I/12 Úvaly - Kolín 2+1 KUSK
10.06.16 - 26.06.16 Záměr č. 20/2016 OÚ Rostoklaty
09.06.16 - 23.06.16 VODOS Kolín - oznámení o změně provozovatele VHS _ VODOS
09.06.16 - 23.06.16 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Čechy - CZ02 MŽP
08.06.16 - 08.10.16 Informace " Volby do zastupitelstva Středočeského kraje " 7.8.10.2016 OÚ Rostoklaty
01.06.16 - 15.06.16 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za zhodnocení staveb.pozemku možností připojení na kanalizaci Obec Rostoklaty
18.05.16 - 08.06.16 Záměr č. 18/2016 Obec Rostoklaty
18.05.16 - 08.06.16 Záměr č. 19/2016 Obec Rostoklaty
16.05.16 - 30.05.16 Obec Rostoklaty - porovnání položek Obec Rostoklaty
09.05.16 - 23.05.16 Výroční zpráva 2015 OÚ Rostoklaty
09.05.16 - 23.05.16 VHS - vyúčtování ceny za rok 2015 VHS Kutná Hora
06.05.16 - 23.05.16 Záměr č. 17/2016 Obec Rostoklaty

Stránky