Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
22.05.15 - 05.06.15 Zápis z veřejné schůze OÚ Rostoklaty
12.05.15 - 26.06.15 VHS - vyúčtování výpočtu ceny za rok 2014 VHS Vrchlice - Maleč
11.05.15 - 31.05.15 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny ČEZ
30.04.15 - 01.06.15 Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
27.04.15 - 31.07.15 Opatření obecné povahy MěÚ Český Brod
20.04.15 - 04.09.15 Nábor Policie ČR Policie ČR
15.04.15 - 29.04.15 Eternitová kampaň NYKOS
15.04.15 - 29.04.15 Povodňové plány Labe MZe
31.03.15 - 28.04.15 OZV č. 1/2015 OÚ Rostoklaty
12.03.15 - 26.03.15 Dražební vyhláška Exekutorský úřad Chrudim
09.03.15 - 27.03.15 Návrh Závěrečného účtu obce 2014 OÚ Rostoklaty
02.03.15 - 16.03.15 Usnesení - dražební vyhláška JUDr. Dalimil Mika
27.02.15 - 13.03.15 Výroční zpráva 2014
27.02.15 - 13.05.15 Informace k registru vozidel - novela zákona odbor dopravy MěÚ Český Brod
25.02.15 - 11.03.15 Agenda nedostatečně určeně zapsaných osob ( neznámý vlastník ) UZSVM
23.02.15 - 11.03.15 Závěrečný účet NY-KO Svazek Obcí NY-KO
09.02.15 - 23.02.15 Oznámení ČEZ - oprava V961/962 OÚ Rostoklaty
21.01.15 - 31.12.15 Bezplatné dluhové a majetkové poradenství MěÚ Český Brod
09.01.15 - 23.01.15 Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" Ministerstvo životního prostředí
09.01.15 - 23.01.15 Výlukový jízdní řád ČD - platný od 17. února 2015 do 12. prosince 2015  Správa železniční dopravní cesty
09.12.14 - 23.12.14 Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Exekutorský úřad Tábor
01.12.14 - 17.12.14 NY-KO - návrh rozpočtu 2015 Svazek Obcí NY-KO
26.11.14 - 15.12.14 Návrh - Rozpočet na rok 2015 OÚ Rostoklaty
26.11.14 - 10.12.14 VHS - technické podmínky VHS Vrchlice - Maleč
03.11.14 - 17.11.14 UZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN UZSVM

Stránky