Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu