Zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2020