Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
05.12.17 - 22.12.17 Oznámení veřejnou vyhláškou MěÚ Český Brod
30.11.17 - 24.12.17 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO Svazek obcí NY-KO
30.11.17 - 18.12.17 OZV č. 1/2017 Obec Rostoklaty
30.11.17 - 24.12.17 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2018 Svazek obcí NY-KO
30.11.17 - 17.12.17 NÁVRH - Rozpočtový výhled 2018-2020 Obec Rostoklaty
30.11.17 - 17.12.17 Návrh - Rozpočet 2018 Obec Rostoklaty
20.11.17 - 06.12.17 Rozhodnutí - Stavební povolení " Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty " MěÚ Český Brod
15.11.17 - 01.12.17 Veřejná vyhláška - místní úprava NV II MěÚ Český Brod
10.11.17 - 27.11.17 Opatření obecné povahy - MZ MZ
02.11.17 - 19.12.17 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška JUDr. Ivan Erben, Exekutorský úřad 021 Praha 8
25.10.17 - 10.11.17 Veřejné projednání " I/12 Běchovice - Úvaly " MŽP
23.10.17 - 06.11.17 Výsledky voleb do Parlamantu PS 2017
11.10.17 - 27.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - omezení zimní údržby Mě Ú Český Brod
11.10.17 - 27.10.17 Posudek o vlivech záměru I/12 Běchovice - Úvaly na životní prostředí MŽP
11.10.17 - 27.10.17 Záměr č. 9/2017 Obec Rostoklaty
05.10.17 - 23.10.17 Rozhodnutí - Uzavírka silnice č. III/24513 MěÚ Český Brod
05.10.17 - 23.10.17 Oznámení o zahájení - veřejný vodovod obce Tismice a Limuzy MěÚ Český Brod
05.10.17 - 23.10.17 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava MěÚ Český Brod
04.10.17 - 20.10.17 Rozhodnutí - SP Chodníky Rostoklaty-3.etapa Mě Ú Český Brod
25.09.17 - 11.10.17 Oznámení o zahájení řízení „Stezka pro cyklisty Břežany II - Rostoklaty“ MěÚ Český Brod
25.09.17 - 23.10.17 UZSVM - Agenda nedostatečně určených zapsaných osob UZSVM
25.09.17 - 09.10.17 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření SVS
25.09.17 - 11.10.17 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství MZ Praha
25.09.17 - 30.11.17 ČEZ - Upozornění k odstranění a oklešnění stromoví ČEZ
25.09.17 - 13.10.17 Veřejná vyhláška KUSK KUSK

Stránky