Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
27.10.14 - 21.11.14 Záměr č. 4/2014 OÚ Rostokaty
20.10.14 - 03.11.14 Opis výsledku hlasování volby do Senátu ČR - II.kolo OÚ Rostoklaty
13.10.14 - 27.10.14 Výsledky volby do 1/3 Senátu OÚ Rostoklaty
13.10.14 - 27.10.14 Výsledky volby do zastupitelstva obce Rostoklaty OÚ Rostoklaty
29.09.14 - 13.10.14 Oznámení o zahájení řízení územního plánu Český Brod MěÚ Český Brod
23.09.14 - 07.10.14 Oznámení o době a místě konání voleb OÚ Rostoklaty
20.08.14 - 11.10.14 Informace o počtu a sídle volebních okrsků OU Rostoklaty
11.08.14 - 11.10.14 Stanovení min počtu členů okrskové volební komise OÚ Rostoklaty
07.08.14 - 21.08.14 VHS - Podmínky dodávky vody z vodovodu VHS Vrchlice-maleč
04.08.14 - 18.08.14 Nabídka nepronajatých pozemků - Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad
18.07.14 - 01.08.14 UZSVM - neznámý vlastník UZSVM
11.07.14 - 25.07.14 "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020" a "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje" - návrh koncepce MŽP
03.07.14 - 17.07.14 nařízení města Český Brod Měú Český Brod
27.06.14 - 11.07.14 Opatření obecné povahy MěÚ Český Brod
18.06.14 - 02.07.14 V415 Čechy Střed Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV- veřejné projednání Ministerstvo životního prostředí
06.06.14 - 23.06.14 Záměr č. 3/2014 OÚ Rostoklaty
04.06.14 - 18.06.14 Oznámení OÚ Tuklaty - změna 1 ÚP OU Tuklaty
26.05.14 - 09.06.14 Volební výsledky OÚ Rostoklaty
15.05.14 - 29.12.14 Info -prevence kriminality, péče o seniory OÚ Rostoklaty
13.05.14 - 14.06.14 Státní pozemkový úřad-nabídka pozemků SPÚ
13.05.14 - 14.06.14 Celkové vyúčtování vodné 2013 VHS Kutná Hora
07.05.14 - 23.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do EO OÚ Rostoklaty
05.05.14 - 19.05.14 Dražební vyhláška_Usnesení Mgr. Sobíšková
02.05.14 - 16.05.14 Nařízení obce č. 1 Zákaz podomního prodeje OÚ Rostoklaty
30.04.14 - 14.05.14 Svazek obcí NY-KO - Závěrečný účet Svazek obcí NY-KO

Stránky